Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:03

Utkom från trycket den 20 januari 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avlysning av passagen under Skeppsholmsbron med anledning av reparationsarbeten, Stockholms kommun.

Beslutade den 12 januari 2023 (dnr 258-64563-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Passagen under Skeppsholmsbron i Stockholms kommun ska vara avlyst för sjötrafik på måndagar, kl. 6.30–18.00; på tisdagar, kl. 6.30–18.00; på onsdagar, kl. 6.30–18.00; på torsdagar, kl. 6.30–16.30; samt på fredagar, kl. 6.30–16.00, med anledning av reparationsarbeten.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter det att de utkom från trycket i Stockholms läns författningssamling (01FS).
  2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2022:25) om partiell avlysning av passagen under Skeppsholmsbron med anledning av reparationsarbeten, Stockholms kommun, beslutade den 27 juni 2022, dnr 258-26596-2022.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2023:3 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avlysning av passagen under Skeppsholmsbron med anledning av reparationsarbeten, Stockholms kommun Pdf, 88.4 kB.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss