Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:03

Utkom från trycket den 20 januari 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avlysning av passagen under Skeppsholmsbron med anledning av reparationsarbeten, Stockholms kommun.

Beslutade den 12 januari 2023 (dnr 258-64563-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Passagen under Skeppsholmsbron i Stockholms kommun ska vara avlyst för sjötrafik på måndagar, kl. 6.30–18.00; på tisdagar, kl. 6.30–18.00; på onsdagar, kl. 6.30–18.00; på torsdagar, kl. 6.30–16.30; samt på fredagar, kl. 6.30–16.00, med anledning av reparationsarbeten.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter det att de utkom från trycket i Stockholms läns författningssamling (01FS).
  2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2022:25) om partiell avlysning av passagen under Skeppsholmsbron med anledning av reparationsarbeten, Stockholms kommun, beslutade den 27 juni 2022, dnr 258-26596-2022.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2023:3 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avlysning av passagen under Skeppsholmsbron med anledning av reparationsarbeten, Stockholms kommun Pdf, 88.4 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss