Skyfallsliknande regn i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Rapportera fälld skarv i Stockholms skärgård

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom Stockholms län. Enligt beslutet är du skyldig att rapportera in antal fällda skarvar.

Tillståndet att bedriva skyddsjakt efter skarv är utfärdat till Stockholms läns fiskarförbund. Jakten får bedrivas av innehavare av licens för yrkesfiske och jakträttsinnehavare på platsen. Skyddsjakten får även bedrivas av envar på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär som avses i jaktlagen.

Beslut skyddsjakt skarv i Stockholms skärgård Pdf, 367 kB.

Tillägg till tidigare beslut om skyddsjakt skarv i Stockholms skärgård Pdf, 390 kB.

Beslutet omfattar fyra typer av jakt

  1. Skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap samt fiskodling.
  2. Skyddsjakt vid utsättningsplatser.
  3. Skyddsjakt i fredningsområden för fisk.
  4. Skyddsjakt för att freda bestånd av ål och abborre.

Totalt får 2 300 skarvar fällas.

Antal kvar att fälla: 1871 (uppdaterat 2024-06-10).

Rapportering av skyddsjakt efter skarv

Ange antalet med siffror

Ange antalet med siffror

Ange antalet med siffror

Ange antalet med siffror
Jaktdatum * (obligatorisk)
Jaktdatum
Exakt klockslag är INTE nödvändigt

Till exempel fastighet eller ö
I vilken kommun ligger platsen? * (obligatorisk)
I vilken kommun ligger platsen?Ringar ska sändas till Naturhistoriska Riksmuseet

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss