Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tillstånd för sällskapsdjur och häst

Vill du ha många sällskapsdjur eller hästar, eller driva en verksamhet med djur? Då kan du behöva söka tillstånd för det hos Länsstyrelsen.

Du kan behöva tillstånd för att hålla många sällskapsdjur eller hästar. Om du driver yrkesmässig verksamhet med djur behöver du alltid tillstånd, oavsett hur många djur du har. Yrkesmässig verksamhet är när du tjänar pengar på att till exempel föda upp och sälja djur eller om du driver ett hunddagis.

Du kan behöva tillstånd för:

 • att hålla många sällskapsdjur eller hästar
 • uthyrning, försäljning och omplacering av djur
 • uppfödning av hund, katt, hästar eller pälsdjur
 • uppfödning av djur som ska användas som foder
 • att driva zoobutik
 • att driva ridskola
 • att bedriva turridning
 • att bedriva hundrastning.

Behöver du tillstånd för att rasta andras hundar?

Ja, om du rastar hundar yrkesmässigt eller i större omfattning behöver du tillstånd. När du rastar andras hundar tar du emot hundarna i din verksamhet mot ersättning. Det är detsamma som att du ”förvarar” hundarna i din verksamhet, även om du inte har en lokal.

Om du däremot rastar hundar vid enstaka tillfällen, och inte gör det yrkesmässigt, så behöver du inte ha tillstånd.

Vilken utbildning krävs för att starta hunddagis, hundpensionat eller verksamhet med hundrastning?

En person som driver ett hunddagis eller ett hundpensionat ska ha utbildning på hundar eller motsvarande erfarenhet. Utbildningen ska innehålla:

 1. Hundens beteende inklusive oönskade beteenden som påverkar djuret eller övrig hundhållning negativt.
 2. Hundens grundläggande fysiologiska behov inklusive rörelsebehov.
 3. Hundens behov av en god social och fysisk miljö.
 4. Stress hos hund.
 5. Enklare smittskydd.
 6. Tillsyn och skötsel av hundar samt enklare hundsjukvård.
 7. Djurskyddslagstiftningen.
 8. Raskunskap.
 9. Avelsrelaterade problem inom hundpopulationen som berörs.
 10. Praktik.

Hur lång praktik krävs för att starta hunddagis, hundpensionat eller verksamhet med hundrastning?

Du behöver göra två till fyra veckors praktik.

Vi lägger stor vikt vid att du har god praktisk erfarenhet av den typ av verksamhet som du vill starta. Praktiken behöver inte vara sammanhängande. Kontrollera gärna att den verksamhet som du praktiserar hos har ett giltigt verksamhetstillstånd. Om du har mindre än fyra veckors praktik inom området vill vi att du beskriver övriga relevanta erfarenheter och varför du anser att dina kunskaper är tillräckliga för att starta verksamheten.

Vad gäller om du vill transportera hundar i din verksamhet?

Om du vill köra hundar i bil, trailer eller någon form av transport i din yrkesmässiga verksamhet behöver du få transporten besiktad av oss på Länsstyrelsen.

Bekräftelse, granskning och komplettering

Ansökan registreras med ett diarienummer och du får ett brev som bekräftar att ansökan har kommit in. Inom två veckor granskar vi om din ansökan är komplett. Om något saknas får du ett brev med begäran om handlingar eller uppgifter som du behöver komplettera med.

För att få ett tillstånd ska du också vara lämplig att bedriva verksamheten. Vi tittar därför på eventuella intyg av utbildning eller erfarenhet för det aktuella djurslaget. För vissa verksamheter krävs särskild utbildning, exempelvis zoobutik, hunddagis, hundrastare och hund- och kattpensionat.

Kontroll

När ansökan är komplett gör vi en kontroll på plats av verksamheten och anläggningen. En djurskyddshandläggare kontaktar dig för att boka tid för kontrollen. I vissa fall kan vi ha ett behov av att göra kontrollen utan att höra av oss innan. Vid kontrollen går vi igenom de utrymmen som djuren ska vistas i och kontrollerar att dessa följer de bestämmelser som finns för djurslaget. Om det är en pågående verksamhet tittar vi på hur djuren ser ut och hur de har det.

Djurskyddshandläggaren utgår från Jordbruksverkets checklistor. Om du vill titta på checklistan i förväg så finns den på Jordbruksverkets hemsida. I checklistan står också vilken lagstiftning varje område grundar sig på. När kontrollen är färdig talar djurskyddshandläggaren om för dig vad handläggaren har noterat. I vissa fall behöver handläggaren sammanställa resultatet och kan då inte ge besked om hur det gått på alla punkter direkt på plats.

Själva kontrollen tar normalt en eller ett par timmar. För större verksamheter, vanligtvis större hästanläggningar, kan kontrollen ta flera timmar.

Kontrollrapport

Du får alltid en skriftlig rapport efter besöket. Normalt skickas rapporten inom tre veckor från kontrollen. Du får alltid möjlighet att lämna synpunkter och påtala eventuella missförstånd. Om djurskyddshandläggaren upptäcker fel behöver du vidta åtgärder. Är det mindre brister kan det räcka med att du skickar in fotografier som visar att felet är åtgärdat. Om det gäller mer omfattande brister behöver djurskyddshandläggaren komma och göra en uppföljande kontroll.

Beslut om tillstånd eller avslag

Om det inte framkommer några brister vid kontrollen, eller när eventuella brister är åtgärdade, kan vi meddela tillstånd. Normalt får du tillståndet inom två veckor från det att vi konstaterat att det inte finns några brister. Tillståndet kan i vissa fall gälla under särskilda villkor som du i så fall blivit informerad om i förväg.

Om brister inte åtgärdas inom den uppsatta tiden fattas ett beslut om avslag av ansökan. Beslut ska fattas senast inom tre månader från kontrollen. För att vi ska hinna granska åtgärderna som du gjort och eventuellt göra en ny kontroll behöver du ha hunnit göra åtgärderna en månad innan beslutstiden löper ut, det vill säga inom två månader från kontrollen.

Här ser du hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Angiven aktuell handläggningstid gäller från inkommen komplett ansökan till kontroll

Handläggningstiden räknas från att din ansökan är komplett och den kan börja hanteras, till dess att beslutet är fattat.

Den angivna handläggningstiden för Verksamhet med djur – tillstånd (från det att ansökan är komplett) är 3 månader för ett enkelt ärende och 6 månader för ett komplext ärende.

En komplett ansökan kan hanteras före en ansökan som kommit in tidigare men som behöver kompletteras.

Handläggningen av ansökan och en kontroll av verksamheten är kostnadsfri.

Du behöver däremot betala om vi behöver göra en uppföljande kontroll för att se att brister har åtgärdats. Du får betala för restiden, kontrollen och den extra kontrollrapport som vi behöver skriva. Kostnaden är 800 kronor per timme och det är en avgift som Jordbruksverket har bestämt.

Offentlig förevisning

Om du vill visa djur för allmänheten kan du behöva tillstånd för offentlig förevisning. Detta tillstånd söker du hos Länsstyrelsen.

Förprövning

Om du ska bygga om, bygga till eller bygga nytt för hästar kan du behöva förpröva detta. Det gäller även byggnationer för pälsdjur samt vissa byggnationer för sällskapsdjur. Ansökan om förprövning görs till Länsstyrelsen.

Transportörstillstånd

Vid transport av djur kan du behöva transportörstillstånd. Länsstyrelsen genomför besiktningen av transporten eller behållaren. Besiktningsintyget ska sedan skickas med din ansökan till Jordbruksverket.

Tävlingsveterinär

Vid tävling med djur, till exempel om du ska anordna en ridtävling, kan du behöva ha en godkänd tävlingsveterinär. Ansökan görs till Länsstyrelsen.

Handel med utrotningshotade djur

Vid handel med utrotningshotade arter kan du behöva ha tillstånd enligt artskyddsförordningen. Tillståndet söks hos Länsstyrelsen.

Tillstånd från andra myndigheter

Du kan också behöva tillstånd från andra myndigheter. Det kan till exempel krävas bygglov för att bygga ett stall eller om du ändrar verksamhet i en befintlig lokal. Hunddagis i bostadshus kan behöva bygglov för att man ändrar användningen av en lokal.

Om du vill slippa komplettera din ansökan

Nästan alla ansökningar vi får in saknar handlingar. Det är först när din ansökan är komplett som vi kan vi gå vidare med din ansökan. Se till att din ansökan är komplett så slipper du skicka in handlingar i efterhand.

En komplett ansökan innehåller:

 • Fullständigt ifylld ansökningsblankett.
 • Enkel ritning/skiss över alla djurutrymmen med relevanta mått.
 • Beskrivning av verksamheten och dagliga rutiner.
 • Kopia på intyg av relevanta utbildningar. Detta gäller särskilt zoobutik, hunddagis, hundrastare, hund- och kattpensionat och katthem.
 • Kopia på intyg för anställningar/praktik. Detta gäller särskilt hunddagis, hundrastare, hund- och kattpensionat och katthem.

Läs gärna igenom våra broschyrer innan du ansöker:

Tillstånd för verksamhet för hund Länk till annan webbplats.

Tillstånd för verksamhet för katt Länk till annan webbplats.

Tillstånd för verksamhet för häst Länk till annan webbplats.

När behöver du tillstånd för att ha hundar, katter och hästar?

Antalet djur avgör om du behöver tillstånd för att ha hundar, katter och hästar.

Att hålla djur innebär att ta hand om egna eller andras djur, och ansvara för deras skötsel. Det kan vara djur som du själv äger eller djur som du har på foder.

Du behöver tillstånd om du håller:

 • 10 hästar eller fler, som är äldre än 24 månader
 • 10 hundar eller fler, som är äldre än 12 månader
 • 10 katter eller fler, som är äldre än 12 månader.

Om du tänker hålla hästar i tätbebyggt område kan du även behöva tillstånd från kommunen.

Du behöver tillstånd för att föda upp:

 • 4 eller fler föl per år
 • 3 kullar kattungar eller fler per år
 • 3 kullar valpar eller fler per år.

Du behöver tillstånd för att sälja djur från egen uppfödning om du säljer:

 • 4 eller fler hästar per år
 • hundar från 3 eller fler kullar per år
 • katter från 3 eller fler kullar per år.

Du behöver tillstånd för att sälja djur från annans uppfödning om du säljer:

 • 4 eller fler hästar per år
 • 3 eller fler hundar per år
 • 3 eller fler katter per år.

Upplåtande av djur innebär att hyra ut djur mot betalning där djurhållaren själv inte är med, exempelvis turridning eller draghundsverksamhet.

Du behöver tillstånd om du upplåter:

 • 4 hästar eller fler per år
 • 3 hundar eller fler per år
 • 3 katter eller fler per år.

Att förvara eller utfodra djur innebär att samtidigt och regelbundet ta hand om andras djur mot betalning eller att ta emot djur för förmedling. Det kan till exempel handla om hunddagis, katt- och hundpensionat, omplaceringshem eller uthyrning av boxplatser.

Du behöver tillstånd om du förvarar och utfodrar:

 • 4 eller fler hästar
 • 4 eller fler hundar
 • 4 eller fler katter.

När behöver du tillstånd för att ha övriga sällskapsdjur?

Antalet djur avgör om du behöver tillstånd för att ha övriga sällskapsdjur. Som övriga sällskapsdjur räknas till exempel:

 • kaniner
 • illrar
 • gnagare
 • fåglar
 • fiskar
 • groddjur
 • reptiler.

Du behöver inte tillstånd för övriga sällskapsdjur även om du håller, föder upp eller säljer många av dem. Om syftet däremot är att verksamheten ska ge ekonomiskt utbyte så är den yrkesmässig vilket innebär du behöver tillstånd.

Upplåtande av djur innebär att hyra ut djur mot betalning. Det kan till exempel vara uthyrning av kaniner under sommaren.

Du behöver tillstånd för att upplåta:

 • 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • 6 förvaringsutrymmen eller fler per år, för gnagare, fåglar, reptiler, groddjur och fiskar.

Som förvaringsutrymme räknar till exempel burar, akvarier och terrarier.

Förvaring eller utfodring av djur innebär att samtidigt och regelbundet ta hand om andras djur mot betalning eller att ta emot djur för förmedling. Det kan till exempel handla om smådjurspensionat eller omplaceringsverksamhet

Du behöver tillstånd för att förvara och utfodra:

 • 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • 6 förvaringsutrymmen eller fler per år, för gnagare, fåglar, reptiler, groddjur och fiskar.

Som förvaringsutrymme räknas till exempel burar, akvarier och terrarier.

I vissa fall behöver du tillstånd av kommunen. Det gäller till exempel om du vill ha orm eller höns i tätbebyggt område. Kontakta din kommun för information om vad som gäller i ditt område.

När behöver du tillstånd för yrkesmässig verksamhet med djur?

Du behöver alltid tillstånd när du har en yrkesmässig verksamhet med djur, även om du bara har ett enda djur. Det är att verksamheten har ett ekonomiskt syfte som styr, inte antalet djur.

Exempel på verksamheter som behöver tillstånd är:

 • ridskolor
 • zoobutiker
 • djurgrossister
 • A-tränare inom trav
 • uppfödare av foderdjur.

Du behöver alltid tillstånd om du föder upp pälsdjur, oavsett antal djur. Med pälsdjur menas djur avsedda för pälsproduktion som chinchilla, mink och kanin. På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om tillstånd för pälsdjur.

Tillstånd för att föda upp pälsdjur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om du ser att djur inte har det bra

Anmäl bristande djurhållning till Länsstyrelsen

Andra tillstånd som kan behövas när du har verksamhet med djur

Registrering för anläggning med djur och avelsmaterial

Du som driver en anläggning med djur och avelsmaterial ska registrera din verksamhet hos Jordbruksverket. Syftet är att det ska bli enklare att spåra smittor och därför behöver Jordbruksverket ha information om var djuren finns. Registreringen är kopplad till EU:s djurhälsoförordning.

E-tjänst för att registrera anläggning för djur och avelsmaterial, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Anmälan för besöksverksamhet

Du som har en besöksverksamhet med tre eller fler besök per år ska anmäla din besöksverksamhet till Länsstyrelsen. Exempel på besöksverksamheter är ridskolor, lantbruk som tar emot skolklasser och 4H-gårdar. Även terapihundar och hundar i vården ingår här.

Visa upp djur offentligt

Driver du en anläggning för att visa djur för allmänheten kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen. Även djur som används som attraktion eller dekoration i affärer och restauranger omfattas av reglerna.

Kontakt

Enheten för djurvälfärd

Telefontid för frågor om tillstånd: tisdag och torsdag klockan 10.00–12.00. Övrig tid hänvisar vi till e-post.

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss