Visa upp djur offentligt

Driver du en anläggning där djur visas upp för allmänheten behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Även djur som används som attraktion eller dekoration i affärer, restauranger eller liknande verksamheter omfattas av reglerna.

Vad innebär det att visa upp djur offentligt?

Offentlig förevisning av djur innebär att djur visas för allmänheten:

 • i minst sju dagar eller mer per år
 • i en permanent anläggning.

För att få visa upp djur offentligt behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Exempel på anläggningar som kan behöva tillstånd:

 • djurparker
 • 4H-gårdar
 • tropikhus
 • vilthägn med turistbesök
 • friluftsmuseer med djur
 • fågelvoljärer hos trädgårdsanläggningar
 • stadsparker med djur
 • minizoo
 • akvariefiskar/akvarium på restauranger (undantag: du behöver inte tillstånd om du har tre eller färre akvarier och varje akvariums volym understiger 1000 liter).

Hygienregler för besöksverksamheter

De finns särskilda hygienregler som gäller för dig som tar emot besökare som erbjuds möjlighet till direktkontakt med djur.

Om hygienregler för alla djurhållare på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du som vill visa upp vilda djur behöver söka flera andra typer av tillstånd, förutom tillstånd för offentlig förevisning:

 • För att visa upp djuren behöver du tillstånd enligt artskyddsförordningen.
 • För att hålla vilda djur i hägn behöver du tillstånd enligt jaktskyddsförordningen.
 • För att få anlägga vilthägn behöver du tillstånd enligt miljöbalken.

Sök tillstånd att visa upp djur offentligt

Om du har, eller planerar att starta, en anläggning där djur ska visas upp för allmänheten, bör du börja med att läsa igenom vissa delar av Jordbruksverkets föreskrifter.

Läs det första gemensamma kapitlet och de detaljkapitel som gäller just de djurarter som är aktuella för din anläggning. Ett artregister på slutet hjälper dig att hitta rätt bland kapitlen.

Föreskrifter om djurhållning i djurparker med mera på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Djur för uppvisning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansökningsavgift

Grundavgiften är 2 000 kronor. Den måste vara betald innan vi börjar handlägga din ansökan.

Du ska också betala en avgift baserad på ärendets omfattning:

 • Enstaka utrymme och enkelt ärende: 4 400 kronor.
 • Enstaka eller flera utrymmen och mindre utredning: 7 700 kronor.
 • Flera utrymmen och större utredning: 16 100 kronor.
 • Flera utrymmen och mycket omfattande utredning: 24 600 kronor.

Handläggningstid

Länsstyrelsen har som mål att en ansökan ska beslutas inom 180 dagar från att ansökan kommit in till Länsstyrelsen. För att det ska vara möjligt är det viktigt att du skickar in din ansökan först när din verksamhet är redo för kontroll och när du har alla dokument iordning för att skickas in. Om ansökan inte är komplett kan den avvisas.

Länsstyrelsen besöker din anläggning

När ansökan är komplett och du har betalat ansökningsavgiften kommer Länsstyrelsen att besöka dig för att se om din anläggning uppfyller kraven för offentlig förevisning av djur. Blir anläggningen godkänd fattar vi beslut om detta. Beslutet gäller tills vidare.

Anmälan för besöksverksamhet

Du som har en besöksverksamhet med tre eller fler besök per år ska anmäla din besöksverksamhet till Länsstyrelsen. Exempel på besöksverksamheter är ridskolor, lantbruk som tar emot skolklasser och 4H-gårdar. Här ingår även terapihundar och hundar i vården.

Bygga om eller bygga nytt?

Om du ska bygga ny, eller ändra en befintlig byggnad eller anläggning där du visar upp djur, kan du behöva ansöka om förprövning av djurstallar.

Du kan behöva ansöka om förprövning om du ska

 • bygga nytt, bygga om eller bygga till ett stall eller annat förvaringsutrymme för djur
 • använda ett utrymme till djurhållning som tidigare använts till något annat
 • sätta upp ett hägn.

Kontakt

Enheten för djurvälfärd och livsmedel