Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Transport av djur

När du transporterar levande djur ska det ske på ett säkert sätt och djuren får inte utsättas för skador eller lidande. Länsstyrelsen kontrollerar transporter av djur, allt från transport av sällskaps­djur i bil till större slakttransporter. Vi besiktigar även fordon som ska transportera djur.

Länsstyrelsen kan kontrollera din djurtransport när du exempelvis transporterar lantbruksdjur till slakteri, hästar till tävling, katten till kattvakten eller hunden till skogen för en långpromenad. Länsstyrelsen kontrollerar också att de transportörer som behöver det har transportörtillstånd och kompetensbevis och att handlingarna följer med transporten.

Besikta djurtransporter

Du som transporterar djur inom din ekonomiska verksamhet ska besiktiga ditt fordon hos Länsstyrelsen. I vissa fall kan även du som transporterar djur privat behöva besiktiga ditt fordon. Information om vad som är en ekonomisk verksamhet finns hos Skatteverket.

Ekonomisk verksamhet, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Vid en besiktning kontrollerar Länsstyrelsen bland annat att

 • inga skaderisker finns
 • transporten är hållbar och anpassad för det djurslag som ska transporteras
 • ventilationen är tillräcklig.

Vi föredrar att få in begäran om besiktning via e-tjänsten, men om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten går det bra att kontakta oss genom e-post eller telefon.

E-post till enheten för djurvälfärd och livsmedel

Telefon: 010-223 10 00

Vi önskar få in följande uppgifter när du begär besiktning:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer/organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • Registreringsnummer på fordonet
 • Typ av transport (bil, lastbil, släp)
 • Djurslag och antal som ska transporteras
 • Ska transporten godkännas för över åtta timmars transport?

 • Tänk på att ventilationen i fordonet ska fungera oavsett om fordonets motor är i gång.
  Om det är öppet mellan förarplatsen och hundplatserna fungerar fordonets AC-anläggning som en del av ventilationen när motorn är igång. När motorn är avstängd kan man vanligen ha rutorna och/eller bakluckan öppen. Rutorna kan också behöva vara öppna om hundarna avger mycket fukt som behöver vädras ut. För att ventilationen i fordonet ska kunna godkännas behöver du dock även installera fläkt/fläktar som fungerar oberoende av motorn. Till exempel en/flera batteridrivna fläktar. Fläktarna drivs av motorn när den är igång och via batteri när motorn är avstängd. Fläktarna ska cirkulera luften så att den når hundarna längst bak i fordonet. Fläktarna ska placeras så att de inte orsakar drag på hundarna.
 • Det ska finnas en lättillgänglig brandsläckare i fordonet.
 • Utrymning av hundar ska enkelt kunna ske via mer än en utrymningsväg.
  Det innebär att om en dörr inte kan öppnas, exempelvis efter en krock, så ska du kunna ta ut alla hundar genom någon av de andra dörrarna. Beroende på burarnas placering kan det behövas två utrymningsvägar ur varje bur.
 • Du ska kunna ha tillsyn över alla hundar under färd. I våningssystem kan det ibland vara svårt att se alla hundar från förarplatsen. Det går att lösa med till exempel videoövervakning.
 • I slutna skåp på lastbilar, i hundsläp eller liknande behöver kapaciteten på ventilationen vara minst 4 liter/sekund för en hund på 20 kg.

Detta är en endast en kompletterande information.

Avgifter för besiktning

Vi tar ut en avgift för att göra en besiktning:

 • För behållare som kan flyttas mellan olika fordon är avgiften 1000 kronor.
 • För lätt lastbil, personbil och släpfordon, avsett att dras av lätt lastbil eller personbil, är avgiften 1500 kronor.
 • För tung lastbil och släpfordon, avsett att dras av tung lastbil, är avgiften 3000 kronor.

Regler för transportörer och transport av olika djur

Hos Jordbruksverket hittar du information om vilka regler som gäller för transportörer och transporter av olika djurarter:

Djurtransportörer, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Lantbruksdjur och hästar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Hundar, katter och smådjur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Övriga djur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om du ser att djur inte har det bra

Anmäl bristande djurhållning till Länsstyrelsen

Kontakt

Enheten för djurvälfärd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss