Transport av djur

När djur transporteras ska det ske på ett säkert sätt och djuren får inte utsättas för skador eller lidande under transporten. Länsstyrelsen kontrollerar djurtransporter och besiktigar transportfordon med hänsyn till djurskyddslagstiftningen.

Grundläggande bestämmelser om hur levande djur ska transporteras finns i EU:s regelverk, djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Mer detaljerade bestämmelser finns i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd.

Information om lantbruksdjur hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Information om hästar och sällskapsdjur hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Information om övriga djur hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Lagstiftningen reglerar bland annat hur transportfordonet ska vara utformat, temperaturkrav, vilka djur som får transporteras, hur länge de får transporteras, hur ofta och hur länge de ska få vila under längre transporter.

Transport av djur inom en ekonomisk verksamhet

Alla som transporterar djur inom en ekonomisk verksamhet inom EU ska ha transportörstillstånd utfärdat av en myndighet i sitt hemland. I Sverige är det Jordbruksverket som utfärdar transportörstillstånd.

Utöver transportörstillstånd kan du vid yrkesmässig transport inom ekonomisk verksamhet behöva söka tillstånd hos Transportstyrelsen.

Yrkestrafiktillstånd hos Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Ansök om registrering för att få transportörstillstånd

Ansökan om registrering för att få transportörstillstånd gör du via en e-tjänst hos Jordbruksverket. Transportörer kan vara både juridiska personer (bolag) eller fysiska personer.

Avgifter för besiktning av transportfordon

Utöver registrering som transportör krävs också att det fordon som används är besiktigat och godkänt av Länsstyrelsen. För besiktning av fordon tas det ut en avgift.

 • För behållare (som kan flyttas mellan olika fordon) är avgiften 1 000 kronor.
 • För lätt lastbil, personbil och släpfordon som är avsett av dras av lätt lastbil eller personbil är avgiften 1 500 kronor.
 • För tung lastbil och släpfordon, avsett att dras av tung lastbil, är avgiften 3 000 kronor.

Krav på kompetens hos chaufför

Om det är hästar eller lantbruksdjur som transporteras måste chauffören också ha gått en utbildning och erhållit ett kompetensbevis. Om chauffören inte själv kan sköta djuren så ska en annan djurskötare med kompetensbevis följa med transporten.

Vid transport ska alltid transportörstillstånd, fordonsgodkännande och chaufförens och andra djurskötares kompetensbevis föras med transporten och kunna visas upp. Vid transporter över åtta timmar finns dessutom krav på att ytterligare dokument förs med.

Vi önskar få in följande uppgifter när du begär besiktning:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer/organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • Registreringsnummer på fordonet
 • Typ av transport (bil, lastbil, släp)
 • Djurslag och antal som ska transporteras
 • Ska transporten godkännas för över åtta timmars transport?
 • Adress där besiktning önskas alternativt om du kan åka till uppsamlingsplats

 • Tänk på att ventilationen i fordonet ska fungera oavsett om fordonets motor är i gång.
  Om det är öppet mellan förarplatsen och hundplatserna fungerar fordonets AC-anläggning som en del av ventilationen när motorn är igång. När motorn är avstängd kan man vanligen ha rutorna och/eller bakluckan öppen. Rutorna kan också behöva vara öppna om hundarna avger mycket fukt som behöver vädras ut. För att ventilationen i fordonet ska kunna godkännas behöver du dock även installera fläkt/fläktar som fungerar oberoende av motorn. Till exempel en/flera batteridrivna fläktar. Fläktarna drivs av motorn när den är igång och via batteri när motorn är avstängd. Fläktarna ska cirkulera luften så att den når hundarna längst bak i fordonet. Fläktarna ska placeras så att de inte orsakar drag på hundarna.
 • Det ska finnas en lättillgänglig brandsläckare i fordonet.
 • Utrymning av hundar ska enkelt kunna ske via mer än en utrymningsväg.
  Det innebär att om en dörr inte kan öppnas, exempelvis efter en krock, så ska du kunna ta ut alla hundar genom någon av de andra dörrarna. Beroende på burarnas placering kan det behövas två utrymningsvägar ur varje bur.
 • Du ska kunna ha tillsyn över alla hundar under färd.
  I våningssystem kan det ibland vara svårt att se alla hundar från förarplatsen. Det går att lösa med till exempel videoövervakning.
 • I slutna skåp på lastbilar, i hundsläp eller liknande behöver kapaciteten på ventilationen vara minst 4 liter/sekund för en hund på 20 kg.

Detta är en endast en kompletterande information.

Mer information om transport av hundar finns på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen kontrollerar transporter

Vi utför kontroller av djurtransporter. Alla typer av djurtransporter kan komma att kontrolleras, allt från enstaka hundar i bil till större slakttransporter.

Om du ser att djur inte har det bra

Anmäl bristande djurhållning till Länsstyrelsen

Kontakt

Enheten för djurvälfärd och livsmedel