Anmäl bristande djurhållning

Om du ser att djur far illa i Stockholms län kan du anmäla detta till Länsstyrelsen. Du kan ringa, skicka e-post eller vanlig post. Din anmälan tas emot av våra djurskyddshandläggare.

Observera att Länsstyrelsen i Stockholm bara ansvarar för djurskyddskontrollen i Stockholms län. För anmälan som gäller djur i andra län, kontakta länsstyrelsen i det aktuella länet.

Anmälan via telefon
Vardagar 9:00–12:00 tar Länsstyrelsen emot anmälningar på 010-223 11 20.

Akuta anmälningar
På kvällar och helger om det är akut ring Polisen på 114 14
Ring även polisen om du ser ett allvarligt skadat djur.

Anmälan via e-post
stockholm@lansstyrelsen.se

Anmälan via brev
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm

OBS!
Det är viktigt att du som anmäler själv har sett djurskyddsbristen. Om du lämnar andrahandsuppgifter eller om du inte kan lämna tillräckligt utförliga uppgifter, till exempel om vem djurhållaren är eller var djuren finns, kommer anmälan sannolikt att avskrivas.

Vi får in många anmälningar varje dag och prioriterar hårt för att hinna kontrollera de mest akuta anmälningarna. Du kan hjälpa oss att genom att lämna så tydlig och korrekt information som möjligt. Tack på förhand!

Uppgifter som vi behöver:

 • Vem har hand om djuret/djuren: namn och adress
 • Vilket/vilka slags djur gäller anmälan?
 • Hur många djur gäller anmälan?
 • Var finns djuret/djuren: adress (eventuellt vägbeskrivning)
 • På vilket/vilka sätt far djuret/djuren illa?
 • Beskriv djurens tillstånd, miljö, foder, vatten med mera.
 • När sågs bristerna senast: datum (klockslag)
 • Har bristerna iakttagits tidigare? Ange datum.
 • Övriga uppgifter som kan vara bra för oss att veta. Det kan till exempel vara om djurägaren eller djuret kan utgöra ett hot för vår personal.

Vill du vara anonym när du anmäler att djur far illa?

 • Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den som anmälan gäller eller av någon annan.
 • Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon eller skickar brev.
 • Du kan inte vara anonym om du anmäler via e-post då hela e-posten och din mailadress kommer att synas.

Skicka e-post
Klicka här för att anmäla via e-post.
Skriv ämne "anmälan X". Var noga med att gå igenom punkterna ovan.

Skicka brev
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Anmälan tas emot av en djurskyddshandläggare. Om djurskyddsproblemen bedöms vara allvarliga görs en oanmäld kontroll hos djurhållaren.

Om bristerna verkar vara mindre allvarliga kan vi ibland välja att först ringa djurhållaren eller skicka ett brev med information om att vi mottagit en anmälan, samt vilka regler som gäller. Om fler anmälningar mot samma djurhållare kommer in, kan vi komma att göra en kontroll ute hos djurhållaren.

I allvarliga fall kan vi besluta om att djuret ska omhändertas. Beroende på djurets skick beslutar vi därefter om djuret ska säljas, överlåtas eller avlivas. Vi kan också besluta om att en person ska förbjudas att hålla djur.

Obefogade anmälningar

En hel del av de anmälningar vi får in är inte befogade och djuren sköts enligt lagstiftningen. Vi lägger en del av vår arbetstid på att kontrollera anmälningar som visar sig vara obefogade. Tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa.

Om du funderar på att göra en anmälan men är osäker på om det finns tillräckliga skäl, ring först och prata med oss.

Vi registrerar alla anmälningar, men vissa leder inte till någon åtgärd alls. Så kan det alltså bli om vi bedömer att det anmälan handlar om egentligen inte påverkar djuren negativt, eller att en anmälan mot en djurhållare kommer in strax efter vi varit ute på kontroll hos denne och vi sett att djurhållningen är bra.

Vad händer med djuret efter omhändertagandet?

I de fall ett omhändertagande lett till att vi bestämt att djurägaren inte ska få tillbaka sitt djur ska vi i varje enskilt fall göra en bedömning om djuret kan överlåtas eller säljas. Är djuret till exempel mycket sjukt, gammalt eller förvildat kan beslutet i stället bli att det ska avlivas.

Kontakt

Enheten för djurskydd