Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Anmäl bristande djurhållning

Om du ser att djur far illa kan du kontakta Länsstyrelsen genom att ringa, skicka e-post eller brev. Om klagomålet gäller djur utanför Stockholms län kontaktar du länsstyrelsen i det aktuella länet.

Misskötsel av djur i Stockholms län

Det är viktigt att du som kontaktar oss själv har sett djurskyddsbristen. Ju tydligare information vi får om djuret, djurets ägare och var djuret finns, desto effektivare blir handläggningen av ärendet.

Vi tar emot och registrerar alla klagomål, men otillräckliga uppgifter eller andrahandsuppgifter leder i de flesta fall till att vi inte kan vidta någon åtgärd alls, och att vi avskriver ärendet. Vi kan också avskriva ett ärende om vi bedömer att djuret inte påverkas negativt eller om vi nyligen varit ute på kontroll hos en djurhållare och sett att djuret har det bra.

Vårt mål är att vi ska hantera och avsluta ett klagomål inom max tre månader.

Uppgifter som vi behöver

 • Vem har hand om djuret/djuren: namn och adress
 • Vilket/vilka slags djur gäller det?
 • Hur många djur gäller det?
 • Var finns djuret/djuren: adress (eventuellt vägbeskrivning)
 • På vilket/vilka sätt far djuret/djuren illa?
 • Beskriv djurens tillstånd, miljö, foder, vatten med mera.
 • När sågs bristerna senast: datum (klockslag)
 • Har bristerna iakttagits tidigare? Ange datum.
 • Övriga uppgifter som kan vara bra för oss att veta. Det kan till exempel vara om djurägaren eller djuret kan utgöra ett hot för vår personal.

Rådgör med oss om du är osäker

Ring och rådgör med handläggarna i vår djurskyddstelefon om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att komma med ett klagomål.

 • Telefonnummer 010-223 11 20
 • Telefontid tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 9.00–11.30.

Ange inte ditt namn och skydda ditt telefonnummer om du vill vara anonym.

Vi får in många klagomål varje dag och prioriterar hårt för att hinna kontrollera de mest akuta fallen. I många fall visar det sig att djuret mår bra och sköts enligt lagstiftningen. Detta tar tid från verksamheten och de djur som verkligen far illa.

Skydda dina uppgifter om du vill vara anonym

Den som får ett klagomål på sig har rätt att se hela klagomålet samt de kontaktuppgifter som anmälaren har angett. Informationen blir en offentlig handling som kan begäras ut av allmänheten.

Du kan kontakta oss anonymt via telefon om du inte anger ditt namn eller övriga kontaktuppgifter när du ringer in.

Tänk på att

 • inte tala om ditt namn
 • inte ange dina kontaktuppgifter
 • skydda ditt telefonnummer.

Om du kontaktar oss via e-post så syns avsändaruppgifterna, vilka vi kan behöva lämna ut på begäran.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Anmäl via telefon, e-post eller brev

Anmälan via telefon

Ring 010-223 11 20
tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 9.00–11.30.
Ange inte ditt namn och skydda ditt telefonnummer om du vill vara anonym.

Anmälan via e-post

Mejla stockholm@lansstyrelsen.se

Skriv "Anmälan bristande djurhållning" djurhållning i ämnesfältet. Var noga med att få med de uppgifter vi behöver. Tänk på att om du skickar ditt klagomål via e-post så syns avsändaruppgifterna som kan lämnas ut på begäran.

Anmälan via brev

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Kontakta polisen vid akuta ärenden

Vid akuta fall utanför kontorstid ringer du till polisen på telefonnummer 114 14.

Vid pågående allvarlig situation ring 112.

Vid misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå en hund, kontaktar du polisen för anmälan om djurplågeri.

Det här händer efter din anmälan

Om bristerna verkar vara mindre allvarliga kan vi välja att först ringa djurhållaren eller skicka ett brev med information om att vi mottagit ett klagomål, samt vilka regler som gäller. Om vi får in fler klagomål mot samma djurhållare, kan vi göra en kontroll ute hos djurhållaren.

Om vi bedömer att djurskyddsproblemen är allvarliga kan vi göra en oanmäld kontroll hos djurhållaren, alternativt kontakta djurhållaren skyndsamt. Beroende på djurets skick kan vi besluta att djuret ska omhändertas.

Vad händer med djuret efter ett omhändertagande?

I de fall ett omhändertagande leder till att vi bestämmer att djurägaren inte ska få tillbaka sitt djur gör vi i varje enskilt fall en bedömning om djuret kan överlåtas eller säljas. Om djuret till exempel är mycket sjukt, gammalt eller förvildat kan beslutet i stället bli att det ska avlivas. Vi kan också besluta om att en person ska förbjudas att hålla djur.

Har du hittat en sköldpadda som saknar ägare?

Om du hittar en sköldpadda som saknar ägare ska du i första hand rapportera det till webbportalen invasiva.se. som kan artbestämma den. Om sköldpaddan du hittat är en vattensköldpadda kommer invasiva.se ta hand om den. Om du vet att den sköldpadda du hittat INTE är en vattensköldpadda kan du lämna en djurskyddsanmälan till Länsstyrelsen.

Webbportalen invasiva.se, Svenska Jägareförbundet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för djurskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss