Begravningar

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om att sprida ut aska, utser begravningsombud samt tar beslut i andra begravningsfrågor. Här kan du läsa vilka begravningsfrågor Länsstyrelsen ansvarar för.

Sprida ut aska

Om du vill sprida ut aska på annan plats än en begravningsplats måste du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Det kostar ingenting att ansöka.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser begravningsombud, som granskar dem som ansvarar för begravningsverksamheter.

Begravningsplatser

Trossamfund och stiftelser som vill skapa en enskild begravningsplats söker tillstånd för detta hos Länsstyrelsen.

Efterlevande som inte är överens

Om ni som efterlevande inte är överens om kremering eller gravsättning kontaktar ni kommunen, som ansvarar för begravningsverksamheten. De ska hjälpa er att medla när ni som efterlevande inte är överens.

Om ni efter medling fortfarande inte kan komma överens överlämnas ärendet till Länsstyrelsen. Vi prövar då vem som ska bestämma om kremering eller gravsättning. Vid prövningen beaktar vi vad alla inblandade parter har att säga i ärendet. Vi tar också hänsyn till önskemål som den avlidna personen kan ha haft. 

Överklaga beslut

I Stockholms län är varje kommun ansvarig för begravningsverksamheten i den egna kommunen. De beslutar om bland annat gravrättsinnehav och flyttning av gravsatt stoft eller aska. Om du har fått ett beslut från kommunen som du inte är nöjd med kan du överklaga ett sådant beslut. Du ska i sådana fall lämna in ett skriftligt överklagande till kommunen.

Du har tre veckor på dig att överklaga, från den dag du tar del av beslutet. Kommunen kommer att undersöka om ditt överklagande har kommit in i tid. Om det har gjort det kommer de överlämna överklagandet till oss på Länsstyrelsen, som då fattar beslut i frågan.

Kontakt

Enheten för förvaltning

Enheten för tillsyn

(hanterar endast tillsyn)