ANDTS-läget i Södermanlands län och länets kommuner

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Sörmland, Polismyndigheten och några kommuner i länet gemensamt tagit fram rapporten ANDTS-läget i Södermanlands län och länets kommuner. Den innehåller lokala data på kommunnivå inom ANDTS. Rapporten är den första i sitt slag.

Rapporten belyser frågorna varför vad och hur

Varför

Genom en kartläggning belysa hur bruket ser ut i just den specifika kommunen för att i nästa steg sammanställa en korrekt lägesbild tillsammans med fler aktuella samverkansparter inom kommunen, men även med externa aktörer. Detta för att kunna prioritera rätt insatser och bättre rikta dessa för att få ett mer effektivt kunskapsbaserat förebyggande arbete. På regional nivå är detta arbete viktigt för att följa upp den regionala ANDT-strategin.

Vad

Det har varit otydligt vilka data som finns på lokal nivå och för att underlätta arbetet med att hitta dessa framkommer det i rapporten vilka data som finns på kommunal nivå.

Hur

Rapporten ger tips och råd i hur man gör en kartläggning och även fakta om de olika preparaten: alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det finns även information vad gäller spel om pengar, samt länkar till lokala data.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss