Insynsråd

Insynsrådet ska vara ett stöd för landshövdingen och verksamheten. Rådet utses av regeringen efter förslag från landshövdingen.

För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns ett insynsråd som stöd för landshövdingen och myndigheten. Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse.

I insynsrådet är landshövdingen ordförande. Regeringen utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen. I förslaget på ledamöter ska man ta hänsyn till jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald. Ledamöterna ska vara allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och ha god regional förankring. Rådet sammanträder cirka 3-4 gånger per år.

Regeringen har förordnat följande ledamöter i insynsrådet vid Länsstyrelsen i Södermanlands län:

  • Hans Ekström, riksdagsledamot
  • Gunnar Forss, egenföretagare Fastighetsutveckling och förvaltning
  • Monica Johansson, regionråd
  • Johan Lagerholm, regionordförande LRF Södermanland, Rådgivare
  • Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande i Hemfrid i Sverige AB, styrelseledamot i Sveriges Television
  • Caxton Njuki, idrotts- och hälsocoach i Caxton Sports Management, styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Sörmland
  • Jacob Högfeldt, landsbygdsentreprenör, ordförande i Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss