Insynsråd

Insynsrådet ska vara ett stöd för landshövdingen och verksamheten. Rådet utses av regeringen efter förslag från landshövdingen.

Insynsrådet 2020

Insynsrådet tillsammans med landshövdingen och före detta länsrådet. Foto från 2020. Från vänster: Paul Pettersson, Monica Lindstedt, Johan Lagerholm, Claudia Gardberg Morner, Beatrice Ask, Daniel Portnoff, Gunnar Forss, Caxton Njuki och Monica Johansson. Foto: Karin Eriksson

För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns ett insynsråd som stöd för landshövdingen och myndigheten. Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse.

I insynsrådet är landshövdingen ordförande. Regeringen utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen. I förslaget på ledamöter ska man ta hänsyn till jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald. Ledamöterna vara allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och ha god regional förankring. Rådet sammanträder cirka 3-4 gånger per år. 

Regeringen har förordnat följande ledamöter i insynsrådet vid Länsstyrelsen i Södermanlands län:

  • Hans Ekström, riksdagsledamot
  • Gunnar Forss, egenföretagare Fastighetsutveckling och förvaltning
  • Monica Johansson, regionråd
  • Johan Lagerholm, regionordförande LRF
  • Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande i Hemfrid i Sverige AB
  • Caxton Njuki, Caxton Sports Management, styrelseledamot i Sörmlands Sparbank
  • Paul Pettersson, rektor Mälardalens Högskola
  • Daniel Portnoff, Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Trosa kommun

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping