Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storskarv

Skarven bedöms ha en gynnsam bevarandestatus i länet. Efter en expansion sedan början på 1990-talet förefaller det som att beståndsökningen nu planat ut och även börjat minska något i antal, såväl nationellt som regionalt.

Storskarv. Foto: Per Flodin

De flesta kolonierna och huvuddelen av beståndet av storskarv i länet finns längs Östersjökusten men även i Mälaren, Hjälmaren samt andra insjöar i länet finns kolonier registrerade. Den senaste inventeringen av kolonier på Östersjökusten gjordes hösten 2021 och då räknades totalt 4969 bon fördelat på fyra kolonier.

Även i Mälaren gjordes en inventering 2021 där det räknades 949 bon fördelade på fem kolonier.

Den största kolonin i länet finns på Korpholmen, Oxelösund. Där räknades 1836 bon. Antalet där har minskat sedan toppåret 2019 då 2684 bon räknades.

Rapport från boräkningarna hittar hittar ni nedan,

Storskarv i Södermanlands skärgård Pdf, 3.9 MB.

Storskarv i Mälaren Pdf, 378.6 kB.

Ansökan om skyddsjakt

Skyddsjakt efter skarv avser enbart arten storskarv (Phalacrocorax carbo). Den förekommer dock i två underarter, vanlig storskarv (Ph. carbo carbo) och mellanskarv (Ph. carbo sinensis). Dessa är mycket svåra att säkert särskilja i fält och därför avser skyddsjakten urskilljningslöst båda underarter.

För tillstånd krävs dock att det inte finns några andra möjliga lösningar än jakt.

Som skäl kan till exempel vara om det finns risk för flygsäkerheten eller allvarliga skador på fiske, vatten eller annan egendom.  

Länsstyrelsen kan även ge tillstånd till skrämselåtgärder när risk för allvarliga skador föreligger. Skrämselåtgärder får dock inte innebära risk för att ägg eller ungar överges, om detta är fallet krävs skyddsjaktstillstånd.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss