Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bäver

När krävs det tillstånd att förstöra bävers dammbyggnad eller boplats?

Enligt 29 § jaktförordningen (SFS 1987:905) får länsstyrelsen ge tillstånd till att bävers boplats eller dammbyggnad förstörs under perioden 1 oktober - 30 april. Tillstånd får dock bara lämnas om det är absolut nödvändigt för att förhindra avsevärda skador.

Bävers dammbyggnad får förstöras under perioden 1 maj - 30 september utan att det behövs ett tillstånd av länsstyrelsen. Regeln gäller där allmän jakttid är medgiven för bäver, vilket innebär att den gäller i hela Södermanlands län. För rivning av bäverhydda krävs däremot tillstånd även under denna tid.

Fotograf: Helena Söderlund

Foto Helena Söderlund

När krävs det tillstånd att jaga bäver?

Den allmänna jakttiden i Södermanlands län är 1 oktober – 10 maj.

Om det finns ett behov av skyddsjakt under annan tid får länsstyrelsen lämna tillstånd till det (23 a och 29 §§ jaktförordningen). En förutsättning är dock att jakten kan anses nödvändig för att förhindra avsevärda skador eller olägenheter. Det vill säga det får inte finnas någon annan tillfredsställande lösning på skadeproblemet. Vid en ansökan om skyddsjakt måste därför sökanden kunna påvisa att ett tydligt behov finns, till exempel av hänsyn till allmän hälsa eller säkerhet, av hänsyn till trafik- eller flygsäkerheten, för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Foto: Per Folkesson

Vad är orsaken till restriktionerna?

Rivning av boplats och dammbyggnad under vinterhalvåret kan orsaka djur­plågeri. Is och för lågt vattenstånd kan äventyra bäverns möjlig­heter att komma åt sitt matvedsförråd (skafferi). Boplatsen och den damm som reglerar vattennivån vid boet/hyddan är av stor betydelse för bäverns möjligheter att överleva vintern på ett normalt sätt.

Skyddsjakt under fredningstiden innebär risk för att ungar görs föräldralösa. Årsungarna är beroende av föräldrarna ända fram till den allmänna jakt­tidens början.

Bävern skapar dämmen bland annat för att hålla ett jämnt vattenstånd och säkra att bäverhyddans ingång ligger under vatten. Vattnet fungerar isolerande så att inte kalluft kommer in i boplatsen. Rivs dammen så att vattennivån sjunker och ingången blottläggs, riskerar bävrarna att frysa ihjäl. Därför ska man om möjligt riva dammarna mellan 1 maj – 30 september.

Det är inte heller alla bävrar som bygger hyddor, ibland gör de istället en bohåla genom att gräva in sig i strandbrinken eller åkanten. Dessa är svåra att upptäcka, så även om man inte ser någon boplats kan en rivning av bäverdamm påverka en boplats och orsaka lidande.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss