Bäver

När krävs det tillstånd att förstöra bävers dammbyggnad eller boplats?

Enligt 29 § jaktförordningen (SFS 1987:905) får länsstyrelsen ge tillstånd till att bävers boplats eller dammbyggnad förstörs under perioden 1 september - 30 april. Tillstånd får dock bara lämnas om det är absolut nödvändigt för att förhindra avsevärda skador.

Bävers dammbyggnad får förstöras under perioden maj- augusti utan att det behövs ett tillstånd av länsstyrelsen. Regeln gäller där allmän jakttid är medgiven för bäver, vilket innebär att den gäller i hela Södermanlands län. För rivning av bäverhydda krävs däremot tillstånd även under denna tid.

Fotograf: Helena Söderlund

Foto Helena Söderlund

När krävs det tillstånd att jaga bäver?

Den allmänna jakttiden i Södermanlands län är 1 oktober – 10 maj.

Om det finns ett behov av skyddsjakt under annan tid får länsstyrelsen lämna tillstånd till det (23 a och 29 §§ jaktförordningen). En förutsättning är dock att jakten kan anses nödvändig för att förhindra avsevärda skador eller olägenheter. D v s det får inte finnas någon annan tillfredsställande lösning på skadeproblemet. Vid en ansökan om skyddsjakt måste därför sökanden kunna påvisa att ett tydligt behov finns, t ex av hänsyn till allmän hälsa eller säkerhet, av hänsyn till trafik- eller flygsäkerheten, för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Blankett för ansökan om skyddsjaktPDF

Foto: Per Folkesson

Vad är orsaken till restriktionerna?

Rivning av boplats och dammbyggnad under vinterhalvåret kan orsaka djur­plågeri. Is och för lågt vattenstånd kan äventyra bäverns möjlig­heter att komma åt sitt matvedsförråd (skafferi). Boplatsen och den damm som reglerar vattennivån vid boet/hyddan är av stor betydelse för bäverns möjligheter att överleva vintern på ett normalt sätt.

Skyddsjakt under fredningstiden innebär risk för att ungar görs föräldralösa. Årsungarna är beroende av föräldrarna ända fram till den allmänna jakt­tidens början.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping