Resurscentrum heder Skåne

Resurscentrum heder Skåne ger stöd till dig som är yrkesverksam inom en kommun och kanske träffar personer som är utsatta för hedersrelaterat våld eller förtyck.

Inom Resurscentrum heder Skåne erbjuder vi stöd och konsultationer till dig som arbetar i en Skånsk kommun och träffar personer som är eller kan misstänkas vara utsatta för hedersrelaterat våld eller förtyck.

Konsultationerna kan innebära:

  • stöd om du upplever osäkerhet i specifika ärenden,
  • råd vid risk- och skyddsbedömning eller
  • generell diskussion kring förhållningssätt,
  • rutiner och åtgärder i relation till hedersrelaterat våld och förtryck.

När vi på Resurscentrum heder Skåne gör en konsultation får du kontinuerligt stöd av samma person. Stödet du får har ett regionalt perspektiv och vi gör alltid en uppföljning inom två veckor efter samtalet.

Stöd till dig som möter utsatta

Om du jobbar i en kommun och träffar personer som du tror eller vet lever med hedersrelaterad problematik kan du kostnadsfritt kontakta Resurscentrum heder Skåne för att få stöd och råd.

Kontakta Resurscentrum heder Skåne

Telefon: 040 - 34 98 00

Telefontid: helgfria vardagar 9.00–16.00

E-post: resurscentrum.heder.skane@malmo.se

Om Resurscentrum heder Skåne

Resurscentrum heder Skåne är en myndighetsgemensam satsning som består av Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Skånes Kommuner, Region Skåne och Åklagarmyndigheten. Länsstyrelsen Skåne samordnar satsningen.

Syftet med satsningen är att tillsammans utveckla och förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Skåne. Det övergripande målet är att utveckla ett regionalt, kommun- och myndighetsgemensamt resurscentrum för att kunna ge stöd och kunskapshöjande insatser till yrkesverksamma i Skåne.

När yrkesverksamma i Skåne erbjuds likvärdiga insatser kan barn och vuxna få jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd oavsett vistelseort i länet.

Region Skåne logotyp
Polisen logotyp
Åklagarmyndigheten logotyp
Skånes kommuner logotyp
Malmö stad logotyp

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår för att skydda eller återupprätta en familjs eller en större släkts heder och sociala anseende. Det sanktioneras av ett kollektiv och utövas ofta av flera personer. De utsattas familjemedlemmar eller närstående spelar i regel en avgörande roll.

Förlusten av heder kan ha stora konsekvenser för en familj, både socialt och ekonomiskt. Därför kan rädslan att förlora hedern eller uppfattningen att man har förlorat den, leda till drastiska våldshandlingar.

Olika beteenden anses skada hedern

Hedersrelaterat våld bygger på föreställningen att en familjs heder främst är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig. Men även pojkar och män kan skada hedern om de till exempel inte beter sig enligt strikt definierade könsroller.

Det finns en rad olika beteenden som kan anses skada hedern. De tydligaste överträdelserna av hedersnormer är sex före äktenskapet eller att en gift kvinna inte beter sig ”kyskt”. För att skydda familjen från förlust av hedern kontrolleras den kvinnliga sexualiteten. Det görs genom till exempel kontroll av klädsel, vem hon träffar och vem hon är vän med.

Hedersrelaterat våld har många uttryck

Hedersrelaterat våld kan ha olika uttryck och sträcker sig från begränsningar av vardagliga val till ett liv under extrem kontroll. Det kan handla om fysiska bestraffningar och i värsta fall mord.

Våldsuttrycken liknar på många sätt våld i nära relationer. Också hedersrelaterat våld kan delas in i bland annat psykiskt, fysiskt, socialt, sexuellt och materiellt våld. Uttryck som är utmärkande för hedersrelaterat våld är könsstympning, barnäktenskap och tvångsgifte. Det kan också handla om att en person förs ut ur landet i syfte att bli bortgift eller ”uppfostrad”.

Hedersrelaterat våld drabbar även pojkar och män

Även pojkar och män kan vara utsatta för hedersrelaterat våld. Deras livsval kan vara begränsade, speciellt när det gäller val av en partner. De kan vidare tvingas att kontrollera sina syskon eller andra kvinnliga släktingar.

Hbtqi-personer och intellektuellt funktionshindrade är särskilt utsatta

Hbtqi-personer är speciellt utsatta i en hederskontext eftersom det anses skamligt att inte passa in i traditionella könsroller. Det kan både handla om vem man blir kär i och vem man själv vill vara.

Föräldrar eller släktingar kan se så kallat omvändelseförsök som en åtgärd för att återställa hedern eller skydda den när det upptäcks att en familjemedlem till exempel är homosexuell. Det innebär att personen ska omvändas till att bli heterosexuell, till exempel genom att genomgå en religiös ritual eller genom att tvinga personen att gifta sig med någon av motsatt kön. Detta kan ske i Sverige eller utomlands.

Också intellektuellt funktionshindrade personer utgör en speciellt utsatt grupp. Funktionshindret kan anses som en skam i familjen. Det kan till exempel leda till att familjen försöker dölja funktionshindret genom ett tvångsäktenskap.

Mer stöd och utbildning

Är du utsatt för hedersrelaterat våld eller förtyck?

Är du, eller tror du att du är, utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck? Här är några olika organisationer du kan ta kontakt med för att få hjälp:

Kärleken är fri Länk till annan webbplats. Rädda Barnens chatt för unga som vill ha stöd och råd kring hedersrelaterade frågor.

RFSL Rådgivningen Skåne Länk till annan webbplats. RFSL ger stöd och råd till den som är utsatt för hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning.

RFSL Stödmottagning Länk till annan webbplats. Stöd till HBTQI-personer som utsatts för trakasserier, hot och våld.

Bris - Barnens Rätt i Samhället Länk till annan webbplats. Är du under 18 år kan du kontakta BRIS för hedersrelaterade frågor eller annat.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss