Spel om pengar

Kommuner och regioner ska arbeta för att förebygga spelmissbruk. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Länsstyrelsen stödjer aktörerna i arbetet.

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och regioner ska förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Personer med spelproblem har samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem.

Stöd till regioner och kommuner i arbetet

Länsstyrelsen har uppdraget att stödja regioner och kommuner i genomförandet av lagändringarna. På regional nivå finns det redan idag etablerade arbetssätt och strukturer för samverkan när det gäller arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Här kan spelfrågan ofta infogas. Länsstyrelsens ambition är att i samverkan med regioner och kommuner höja kunskapsnivån om problematiskt spelande i länet.

Två procent av befolkningen har spelproblem

Cirka två procent av den vuxna befolkningen har spelproblem enligt en studie från Folkhälsomyndigheten. För cirka 31 000 personer är problemen så allvarliga att det kan röra sig om ett beroende.

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Konsekvenserna av spel drabbar familj, vänner men också samhället i stort. Det behövs därför åtgärder för att förebygga spelproblem på både individ- och befolkningsnivå.

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande

Tjej med mobil

Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Här hittar du ett kunskapsstöd som bland annat kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande.

Kunskapsstödet vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Syftet med kunskapsstödet är att öka kunskapen hos föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet.

Vår förhoppning är att materialet kan användas för att starta en givande diskussion om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Ytterligare önskar vi förmedla vikten av vuxnas stöd till barnet för att barnet ska hitta en balans i spelandet och undvika spelproblem.

Som en första del i kunskapsunderlaget har vi tagit fram ett antal filmer som skildrar olika vardagssituationer och som kan användas som diskussionsunderlag. Fyra filmer är anpassade till föräldrar med yngre barn (cirka 8-12 år) och fyra filmer är anpassade till föräldrar med äldre barn (cirka 13 – 18 år). 

Filmerna finns både utan textning och med möjligheter att välja textning på följande språk: svenska, engelska, spanska, arabiska, dari, persiska, turkiska, somaliska och tigrinja.​ 

Filmer riktade till föräldrar med yngre barn (ca 8-12 år) med svensk textlänk till annan webbplats

Filmer riktade till föräldrar med yngre barn (ca 8-12 år) utan text samt möjligheter att välja text på flera olika språklänk till annan webbplats

Filmer riktade till föräldrar med äldre barn (ca 13-18 år) med svensk textlänk till annan webbplats

Filmer riktade till föräldrar med ändre barn (ca 13-18 år) utan text samt möjligheter att välja textpå flera olika språklänk till annan webbplats

Kontakt