ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Tramadol blir allt vanligare bland unga i Skåne

Tramadol är näst efter cannabis den vanligaste drogen bland ungdomarna som kommer till behandlingsmottagningen Maria Malmö. Under en föreläsning om tramadol berättar Alexander Holmstedt och Gunilla Alväng från Tramadolprojektet på Maria Malmö det senaste om drogen och varför den har blivit så vanlig bland ungdomar idag.

Att lyckas med det lokala ANDT-arbetet

I broschyren nedan, som är gjord i samverkan mellan Länsstyrelsernas ANDT-verksamhet och CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), hittar du en sammanställning av den kunskap och erfarenhet som finns vad gäller lokalt framgångsrikt förebyggande ANDT-arbete.

Att lyckas med lokala ANDT-arbetet Pdf, 963.2 kB.

Informationsbroschyrer ANDT på olika språk

Nedan hittar du informationsbroschyrer för föräldrar om alkohol, cannabis, tobak och tramadol på olika språk samt en informationsfilm om cannabis.

Hälso- och sociala effekter av cannabis

En faktafilm om cannabis, baserad på en forskarrapport från WHO. Filmen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomars närhet.

Film om hälso- och sociala effekter av cannabis på Youtube Länk till annan webbplats.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt