ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Om du vill veta vem som är kontaktperson för ANDTS-arbetet i din kommun så hör av dig till oss, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Skåne tillsammans mot narkotika

Skåne tillsammans mot narkotika är en överenskommelse mellan Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Tullverket, Kriminalvården, Region Skåne, Handelskammaren och Skånes Kommuner. De sju organisationerna har beslutat att förlänga sitt samarbete mot narkotika och kommer fortsätta med gemensamma aktiviteter under 2024.

Fokusområden för samverkan är minskat inflöde av narkotika, öppna drogscener, tidig upptäckt och samverkan kring unga vuxna.

Inom tidig upptäckt av narkotikabruk bland elever på högstadiet och gymnasiet har en utbildning för skolpersonal tagits fram. Utbildningen har testats av skolor under 2023 och revideras efter utvärdering. Utbildningen publiceras igen vid skolårets start augusti 2024. För frågor om utbildningen, kontakta anna.nordin@lansstyrelsen.se

Skånes regionala samverkans- överenskommelse mot narkotika - med gemensamma insatser Pdf, 336.9 kB.

Webbinarium om nikotinprodukter

Välkommen att titta på ett webbinarium från den 31 maj 2023 om nikotinanvändningens konsekvenser för barn och unga. Webbinariet fokuserar på de nya nikotinprodukterna.

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med barn och unga i kommunal verksamhet som exempelvis skolan, hälso- och sjukvården eller idéburen verksamhet. Det riktar sig också till chefer och politiker.

Tramadol blir allt vanligare bland unga i Skåne

Tramadol är näst efter cannabis den vanligaste drogen bland ungdomarna som kommer till behandlingsmottagningen Maria Malmö. Under en föreläsning om tramadol berättar Alexander Holmstedt och Gunilla Alväng från Tramadolprojektet på Maria Malmö det senaste om drogen och varför den har blivit så vanlig bland ungdomar idag.

Att lyckas med det lokala ANDT-arbetet

I broschyren nedan, som är gjord i samverkan mellan Länsstyrelsernas ANDT-verksamhet och CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), hittar du en sammanställning av den kunskap och erfarenhet som finns vad gäller lokalt framgångsrikt förebyggande ANDT-arbete.

Att lyckas med lokala ANDT-arbetet Pdf, 963.2 kB.

Informationsbroschyrer ANDT på olika språk

Nedan hittar du informationsbroschyrer för föräldrar om alkohol, cannabis, tobak och tramadol på olika språk samt en informationsfilm om cannabis.

Lustgas som berusningsmedel

Lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan.

Riskerna med att berusa sig på lustgas, Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Informationspaket för att öka medvetenhet

För att skapa medvetenhet om problemet och öka kunskapen om riskerna har vi tillsammans med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten tagit fram information till dig som möter unga i sin dagliga verksamhet. Materialet finns att ladda ner hos Läkemedelsverket.

Lustgas som berusningsmedel, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025, Regeringen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss