Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion

Formulär för anmälan om att ta jordbruksmark i produktion.

  • Fyll i formuläret för anmälan om att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion.
  • Till anmälan ska du bifoga en tydlig karta som visar det aktuella markområdet.
  • Det är även viktigt att du lämnar uppgifter om vilka biotoper som finns inom eller i anslutning till markområdet, till exempel stenmurar, odlingsrösen, diken, märgelgravar eller åkerholmar.

För att vi ska kunna hålla vår handläggningstid vill vi att du lämnar in en fullständig ansökan som är korrekt ifylld.

Observera att alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka in formuläret.

UPPGIFTER OM ANMÄLAREANMÄLAN AVSERMARKÄGARE (Om annan än anmälare)


Kan ni tänka er att fortsätta bruka marken mot viss ersättning om det är betydelsefullt att dess natur- eller kulturmiljövärdet inte förstörs? * (obligatorisk)
Kan ni tänka er att fortsätta bruka marken mot viss ersättning om det är betydelsefullt att dess natur- eller kulturmiljövärdet inte förstörs?


Anser ni att den mark som ni enligt denna anmälan avser att ta ur jordbruksproduktion är värdefull från naturvårds- eller kulturmiljösynpunkt? * (obligatorisk)
Anser ni att den mark som ni enligt denna anmälan avser att ta ur jordbruksproduktion är värdefull från naturvårds- eller kulturmiljösynpunkt?


MARKFÖRHÅLLANDE
Marken är omgiven av åker: * (obligatorisk)
Marken är omgiven av åker:Jordart: * (obligatorisk)
Jordart:Stenbundenhet * (obligatorisk)
StenbundenhetANMÄLAN OMFATTAR
Hektar totalt varav:

Max storlek 10 mb. Är din fil större än 10 mb kontakta länsstyrelsen.
ANMÄLAN OMFATTAR FÖLJANDE DELOMRÅDEKontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss