Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Deponera avfall

Att deponera brännbart eller organiskt avfall är förbjudet, men du kan söka dispens från förbudet. Visst avfall kräver samråd innan det deponeras.

Deponering är en typ av lagerhållning eller förvaring av avfall. Det är förbjudet att deponera brännbart eller organiskt avfall, men du som verksamhetsutövare kan söka dispens från förbudet. För avfall som är olämpligt att förbränna krävs samråd.

Dispens för att deponera avfall

För att kunna få dispens från förbudet att deponera brännbart eller organiskt avfall måste du som verksamhetsutövare kunna visa att det inte finns något annat sätt att hantera avfallet inom regionen. Det kan till exempel handla om att visa att det är brist på anläggningar som kan förbränna avfallet.

I övrigt får Länsstyrelsen medge dispens från förbuden att deponera utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall endast om det finns särskilda skäl.

Samråd för deponering av visst avfall

Det finns avfall som kan behöva deponeras eftersom det har sådana fysiska eller kemiska egenskaper att det endast bör behandlas genom deponering. Det kan till exempel vara avfall med höga halter av klor eller avfall som ger gnistbildning vid förbränning och som därför är olämpliga att förbränna. Samråd ska i sådana fall ske med tillsynsmyndigheten för deponin (Länsstyrelsen eller kommunen) innan avfallet deponeras.

Dispens från deponeringsförbud, Naturvårdsverket
Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss