Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Vilka verksamheter omfattas av Sevesolagen?

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevesolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.

Alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen måste anmälas till Länsstyrelsen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen.

Seveso

Namnet Seveso kommer av en allvarlig kemikalieolycka som skedde i orten Seveso i norra Italien 1976.

I Sverige finns ungefär 720 verksamheter (inklusive bergtäkter) som omfattas av Sevesolagen.

Två kravnivåer för Seveso-anläggningar

Det finns två kravnivåer för Seveso-anläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas. Den högre kravnivån innebär även att bland annat tillstånd krävs samt att en säkerhetsrapport ska tas fram.

Gemensamt för båda kravnivåerna är att en information till allmänheten ska tas fram och finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Ämnen som omfattas av Sevesolagen

Det finns en förteckning över ämnena om omfattas av Sevesolagen i bilaga 1 till förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förordning 2015:236 på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Anmälan enligt Sevesolagen

Din anmälan om farliga ämnen i verksamheten ska skickas till Länsstyrelsen. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns mer information om dina skyldigheter som verksamhetsutövare och anmälan enligt Sevesolagen.

Verksamhetsutövarens skyldigheter på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anmälan om åtgärder enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

  1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
  2. Klicka på skicka längst ner i formuläret.

1. Verksamhetsutövare
2. Verksamheten

3. Verksamhetsansvarig
Den e-post du uppger får en bekräftelse på denna anmälan.
4. Farliga ämnen
Behöver du ange fler är tre ämnen, fyll i uppgifterna under punkt 5. Övriga ämnen.
Ämne 1


Ämne 2


Ämne 3


5. Övriga ämnen

6. Aktiviteter som bedrivs i verksamheten

7. Faktorer och omständigheter som kan orsaka en allvarlig kemikalieolycka

8. Samråd

9. Övriga upplysningar


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.

Tillsyn av Sevesolagen

Länsstyrelserna arbetar med tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesolagen. Tillsynen görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten.

Tillsynen gör vi ofta tillsammans med den kommunala räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Här listas våra senaste genomförda Seveso-tillsynsbesök med företagsnamn, kommun och datum

Senaste tillsynsbesök, uppdaterad 2020-12-08

Kommun

Företag

Senaste besök

Kravnivå

Bromölla

Geberit Production AB

2020-06-25

lägre

Bromölla

Stora Enso Paper AB

2021-06-22

högre

Bjuv

Sven Jönssons Cykelaffär AB

2020-11-30

lägre

Burlöv

Akzo Nobel (Decorative coating AB)

2020-06-11

lägre

Helsingborg

AB Lennart Månsson International

2020-08-18

högre

Helsingborg

Kemira Kemi AB

2020-09-29

högre

Helsingborg

Logicator AB

2021-02-01

högre

Helsingborg

Mcneil AB

2020-06-17

lägre

Helsingborg

Nordic Storage AB

2020-09-30

högre

Helsingborg

PostNord Logistics TPL AB

2019-05-21

lägre

Helsingborg

Preem AB

2020-09-30

högre

Helsingborg

Solenis Sweden AB

2020-11-13

lägre

Helsingborg

South Coat AB

2021-03-24

lägre

Hässleholm

Flogas Sverige AB

2021-05-04

lägre

Hässleholm

Johanssons Berg i Heljalt AB

2020-04-21

lägre

Höganäs

Höganäs Sweden AB

2020-10-06

högre

Höör

Skåne Grus AB

2020-10-15

lägre

Klippan

Johanssons Ballast AB

2020-02-05

lägre

Kristianstad

Primagaz Gasol Sverige AB, Kristianstad

2019-03-21

lägre

Kristianstad

Primagaz Gasol Sverige AB, Önnestad

2019-03-21

lägre

Kristianstad

Primagaz Gasol Sverige AB, Tollarp

2019-03-21

lägre

Kristianstad

Knauf Danogips AB

2018-04-12

lägre

Kristianstad

Lantmännen ekonomisk förening

2018-05-15

lägre

Kristianstad

Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a

2020-11-10

lägre

Kristianstad

Skanska Asfalt och Betong AB

2019-11-07

lägre

Kristianstad

The Absolut Company AB, Nöbbelöv

2019-10-21

lägre

Kristianstad

The Absolut Company AB, Åhus

2018-05-15

lägre

Kristianstad

Yara AB

2018-04-12

lägre

Kävlinge

Sydkraft Thermal Power AB

2019-09-19

lägre

Landskrona

Befesa ScanDust AB

2021-03-16

högre

Landskrona

Boliden Bergsöe AB

2020-10-20

högre

Landskrona

Dow Sverige AB

2021-07-01

lägre

Landskrona

Yara AB

2021-02-18

högre

Lund

AB Sydsten, Hardeberga

2019-11-14

lägre

Lund

AB Sydsten, Önneslöv

2019-11-14

lägre

Malmö

Norcarb Engineered Carbon AB

2020-12-04

högre

Malmö

AB Stadex

2020-04-17

högre

Malmö

Bona Sweden AB

2021-06-17

lägre

Malmö

Cirkel K Sverige AB

2020-03-17

högre

Malmö

Sydkraft Thermal Power AB, Öresundsverket

2020-05-20

högre

Malmö

Bröderna Berner AB

2020-11-24

högre

Malmö

Inter Terminals Sweden AB

2020-09-22

högre

Malmö

Nordic Storage AB

2020-05-05

högre

Malmö

OK/Q8 AB

2020-06-10

högre

Malmö

Scandinavian Tank Storage AB

2020-01-30

högre

Malmö

Univar Solutions AB

2020-06-16

högre

Malmö

voestalpine Böhler weldCare AB

2020-11-17

högre

Perstorp

Celanese Production Sweden AB

2020-08-26

högre

Perstorp

BI-QEM AB

2020-09-24

högre

Perstorp

ESAB AB

2021-05-04

lägre

Perstorp

Flowcrete Sweden AB

2020-09-03

lägre

Perstorp

Johanssons Berg i Heljalt AB

2020-04-21

lägre

Perstorp

Perstorp Specialty Chemicals AB

2021-01-25

högre

Perstorp

Nippon Gases Sverige AB

2019-06-13

lägre

Skurup

AB Sydsten

2019-11-14

lägre

Staffanstorp

DLA Agro Sverige AB

2018-06-15

lägre

Svedala

FOAM Construction AB

2020-09-29

lägre

Trelleborg

Nordic Storage AB

2017-08-30

lägre

Trelleborg

Smart Energy Sweden Fuels AB

2020-06-02

lägre

Trelleborg

Trelleborg Industri AB

2019-08-27

lägre

Åstorp

Frode Laursen Helsingborg AB

2019-06-22

lägre

Ängelholm

Invivo Trade AB

2019-10-01

lägre

Ängelholm

Johanssons Ballast AB

2020-09-25

lägre

Ängelholm

Skanska Asfalt och Betong AB

2019-11-07

lägre


Kontakt