Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Avfall

Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport och dumpning av avfall och handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Vi ansvarar även för tillsyn av avfallshantering tillsammans med kommunerna.

Avfall är sådant som du vill göra dig av med eller är skyldig att göra dig av med. Det kan till exempel vara föremål eller ämnen. Länsstyrelsen arbetar med prövning och tillsyn inom avfallsområdet.

Vi arbetar utifrån följande synsätt:

  1. förebygg uppkomst av avfall
  2. sträva efter att återanvända och återvinna
  3. ta hand om avfallet på ett säkert sätt.

Miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Besluten i prövningsärenden fattas av Miljöprövningsdelegationen.

Tillståndspliktiga avfallsverksamheter kan till exempel vara:

  • återvinningsverksamheter
  • komposteringsanläggningar
  • deponier.

Nationell transport och hantering av avfall

Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport av avfall respektive farligt avfall.

Deponera avfall

Det är förbjudet att deponera brännbart eller organiskt avfall, men du som verksamhetsutövare kan söka dispens från förbudet.

Dumpning av avfall

Länsstyrelsen prövar en del dispenser för dumpning av avfall som muddermassor och snö.

Tillsyn av avfallshantering

Länsstyrelsen och kommuner delar tillsynen över avfallsverksamheter. Vill du vill veta mer om tillsynsansvaret för en särskild anläggning ska du kontakta Länsstyrelsen i det län där verksamheten ligger eller kommunen.

Gränsöverskridande transport av avfall

Länsstyrelsen gör kontroller av gränsöverskridande transporter av avfall. Syftet är att förhindra illegala transporter av avfall.

Avfallsbrottslighet

Europol klassar avfall som en av de mest attraktiva varorna för den organiserade brottsligheten efter vapen och narkotika globalt. Länsstyrelsen Skåne samarbetar med flera andra länsstyrelser i Sverige för att likrikta och samordna arbetet mot avfallsbrottslighet. Vi arbetar aktivt med att förebygga avfallsbrottslighet genom att vägleda kommunerna samt att bedriva kunskapshöjande insatser. Vi utvärderar kontinuerligt vilka resurseffektiva metoder som gör mest miljönytta. Vi följer utvecklingen av olika typer av avfallsbrottslighet i Skåne län och agerar knutpunkt för kommunikationen mellan berörda myndigheter.

Vad kan du göra?

Som privatperson eller företagare kan du bidra till att förhindra avfallsbrottslighet. Ditt tips är värdefullt för arbetet med att upptäcka och bekämpa avfallsbrottslighet.

Om du misstänker att en privatperson eller ett företag bedriver illegal avfallshantering kan du tipsa din kommun eller kontakta Länsstyrelsen med ditt tips.

Lämna tips

Bra att tänka på när du lämnar tips:

  • Ange platsen, gärna en specifik adress
  • Namn på inblandade aktörer (t.ex. åkerier, företag, enskilda?)
  • Vad är det för avfall?
  • Varför misstänker du att det kan handla om illegal avfallshantering?

Ta gärna fotografier och bifoga dem med ditt tips.

Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av din e-postadress, e-postmeddelandet eller någon annanstans i tipset.

Gäller ditt tips illegala gränsöverskridande avfallstransporter har Länsstyrelsen Skåne en specifik tipsfunktion för detta.

Gränsöverskridande transport av avfall

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss