Anderstorps eneskog

Eneskogen i Anderstorp är ett sedan gammalt ett populärt utflyktsmål med sina majestätiska gamla enar i ett område som bär spår av äldre vulkanisk aktivitet.

Vulkaniskt förflutet

Eneskogen i Anderstorp ligger på en sluttning som främst består av gnejs men med inslag av den vulkaniska bergarten diabas. Även toppen, Äskekull, har ett vulkaniskt förflutet. Den består av basalt som är lavan som förstenades i kratermynningen i en vulkan som var aktiv för över 150 miljoner år sedan. Du kan se de svarta basaltstenarna i stenmuren utmed grusvägen. Titta särskilt i närheten av toppstenen som ligger nära parkering och skylt i den öppna betesmarken högst upp.

Gammal betesmark med 150-åriga enar

Anderstorps eneskog är sedan gammalt en betad utmark, en äldre form av betesallmänning. Hela området är fossil åkermark med ett 100-tal röjningsrösen. Dagens äldsta enar tros ha grott på 1850-talet. Den grövsta enen är 1,36 meter i omkrets med en stam på en meter utan förgrening.

Fjärilar och blommor

Betesmarken är rikligt bevuxen med 100-tals enormt höga pelarenar. Tills nyligen uppgick den högsta till över 15 meter. Men här finns också grova, vidkroniga utmarksbokar. Gräsmarkerna är välhävdade och betas med nöt.

Floran är bitvis fin med backtimjan, granspira, stagg, knägräs, prakttoppklocka, stenmåra, revfibbla och grönvit nattviol. Området ligger dessutom i en trakt som är rik på fjärilar. I eneskogen flyger arter med namn som busksnabbvinge, ängssmygare, aurorafjäril och silverstreckad pärlemorfjäril. Till och med trädgårdssandbi och sobersandbi har setts. Fåglar som kan ses i betesmarken är gulsparv, gröngöling, törnskata, svart-vit flugsnappare, steglits och grönfink. Röd glada ses dagligen flyga över området.

Friluftsliv

Skåneleden går igenom Eneskogen. Den kommer in från Söderåsen och Röstånga i den nordvästra delen av reservatet och fortsätter mot Hallaröd Länk till annan webbplats. och Höör i sydost. I Anderstorps Eneskog finns en parkeringsplats och en enklare vandringsstig. Låt dig imponeras av de stora enarna och den fina utsikten mot Söderåsen. Se de svarta vulkanstenarna av basalt i stenmuren på toppen. Eneskogen flankeras av två andra "vulkan-reservaten"; Jällabjär Länk till annan webbplats. i väster (2 km) och Södra Hultarp Länk till annan webbplats. - Allarps bjär Länk till annan webbplats. i sydost (5 km). Bara en knapp kilometer öster om reservatet ligger Natthall. Det är en klippa med en imponerande utsikt över Rönneå och dess meandrande (slingrande) lopp i dalgången nedanför.

Foto: Carina Zätterström

Kontakt

Anders Kristensson
naturvårdsförvaltare

E-post anders.kristensson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 40


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda
 • cykla under betessäsongen 31/3 - 1/12
 • ställa upp husvagn/husbil nattetid

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

 1. skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. elda fast bränsle så som ved/kol eller använda grill annat än på anvisad plats
 3. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00,
 4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 5. cykla under betessäsongen 31 mars till 1 december,
 6. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd att

 1. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.
 2. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt för naturstigar, frågesporter eller tipspromenader.
 3. placera ut främmande föremål.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 15 hektar

Kommun: Klippan

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.009944, E 13.374028

Hitta mig


Granspira är en lågväxt ört som bara blir ca 5-10 cm hög. Den blommar i maj-juni med ljust rosa blommor och fröna sprids med hjälp av myror. 
Illustration: Katarina Månsson 

Mer information

Skåneledens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn till vänster och sedan fliken "Dokumentation" i popup-rutan.