Allarps bjär

Norr om Hallaröd höjer sig Allarps bjär över omgivningen. Allarps bjär är en av flera mellanskånska basaltkupper, rester av forna vulkaner. I reservatet finns en av Skånes mest värdefulla ädellövskogar.

Rester av en vulkan

Det som återstår av vulkanen är stelnad magma från kraterrören, det vill säga magma som aldrig hann välla ur kratern när vulkanen slocknade. Under årmiljonernas lopp har vulkanens yttre eroderats bort och bara den motståndskraftigare kärnan från kraterröret, som bildat bergarten basalt är kvar. Den heta lavan sprack ofta upp i oregelbundet sexkantiga pelare när den stelnade och sådana kan man se på ett par ställen där basalten går i dagen.

Näringsrik basalt ger frodig vårflora

Basalt är en näringsrik bergart, något som märks tydligt på den rika växtligheten. På toppen av Allarps bjär växer ask, avenbok, alm, fågelbär, lönn, lind och alm, medan sluttningarna täcks av bokskog med inslag av avenbok och ek.

På våren blommar blåsippa, gulsippa, hålnunneört, ramslök och inte minst mattor av vitsippor. Lite senare ersätts vårfloran av till exempel skogsbingel, myskmadra, gulplister, humleblomster och aklejruta. Den som är intresserad av ormbunkar kan botanisera i branterna, här finns många olika arter.

Värdefull bokskog

Allarps bjär har troligen varit skogklätt under lång tid. Särskilt branterna har varit svåra att utnyttja för skogsbruk eller bete. De näringsrika markerna tillsammans med den långa skogliga kontinuiteten och god tillgång på död ved har lett till en rik miljö för lavar, mossor och svampar. I reservatet finns många sällsynta arter, bland annat liten lundlav och askvårtlav, västlig husmossa, fjällsopp och cinnoberspindling. Skyddsvärd är också fjärilsfaunan med fynd av flera rödlistade arter.

Karrastenen

Med lite tur kan man hitta en ganska oansenlig och till synes malplacerad sten intill Skåneleden. Invid stenen finns inskriptionen ”Karrastenen”. Enligt traditionen är den som klarar av att lyfta stenen en riktig karl!

Friluftsliv

I reservaten Allarps bjär och Södra Hultarp Länk till annan webbplats. kan du vandra längs Skåneleden (SL3 ås till ås, etapp 7). Ut med leden i Allarps bjär finns kulturlämningen Karrastenen och i Södra Hultarp finns det vindskydd och torrdass. Parkering finns även i anslutning till båda reservaten.

Remains of a volcano

There was an active volcano here 200 - 80 million years ago, which spread its ash and hot lava across the countryside. It has long been extinct and what remains is the calcium rich volcanic bedrock basalt, which provides nutrients for the rich flora. In the spring, the anemones and liverleaf extend out in a sea of blue, white and yellow, interspersed with bird-in-a-bush and lesser celandine. A little later, woodruff and solomon’s seal come into bloom, with their crisp, white flowers.

Old forest

Woodland has covered these slopes for hundreds of years. Many of our broadleaved trees grow alongside one another here – beech, hornbeam, oak, lime and ash. Some have grown very old and provide a home for lichens, mosses, insects and fungi. Birds and bats can find a home in the hollows.

The Karrastenen Stone

If you follow the Skåneleden Trail through the reserve, you pass a huge, black stone called the Karrastenen Stone. It reminds us of times gone by, when there was a dance floor here in the shade of the tree canopies. Anyone that managed to lift the stone was considered to be a real man; a rite of passage for the local men.

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • rida
  • plocka eller gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bortföra sten

- plocka eller gräva upp växter

- göra upp eld

- tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

- framföra motordrivet fordon

- medföra ej kopplad hund

- rida

- på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

- anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1984

Storlek: 44 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.994333, E 13.426750

Hitta mig


Den ovanliga fladdermusarten barbastell har sina jaktmarker i reservatet. Barbastellen är mycket sällsynt och globalt hotad. Med mycket stor tur kan man få se barbastellen fladdra förbi en sen kväll när den jagar småfjärilar.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information