Södra Hultarp

Södra Hultarp gränsar till naturreservatet Allarps bjär och tillsammans bjuder de två reservaten på lummiga lövskogsbackar med en intressant geologisk historia. För 200–80 miljoner år sedan fanns det en aktiv vulkan i området och än idag kan man finna spår av denna i reservaten.

Bok- och avenbokskog

Södra Hultarp är ett lövskogsområde med bok och avenbok, samt inslag av björk, hassel och ek. I de fuktigare partierna växer björk, al och ask. Södra Hultarp gränsar till naturreservatet Allarps bjär. Här finns också fuktigare delar med al, björk och ask. Markvegetationen är ofta svagt utbildad och artfattig, men det finns också rikare delar med blåsippa, vit- och gulsippa, svalört, gulplister och buskstjärnblomma.

Präglat av vulkanism

För 200 - 80 miljoner år sedan fanns en aktiv vulkan i området som spred sin aska och heta lava i omgivningarna. Idag är den sedan länge slocknad men kvar finns den kalciumrika, vulkaniska bergarten basalt som har lagt grunden för dagens flora. Basalten stelnade i typiska sexkantiga pelare i vulkanens inre – samma kantiga form kan du se hos många av stenarna i stengärdesgårdarna som löper genom reservaten.

Friluftsliv

I Södra Hultarp och det angränsande reservatet Allarps bjär Länk till annan webbplats. kan du vandra längs Skåneleden (SL3 ås till ås, etapp 7). I Södra Hultarp finns det vindskydd och torrdass. Utmed leden i Allarps bjär finns kulturlämningen Karrastenen. Parkering finns även i anslutning till båda reservaten. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Remains of an old volcano

There was an active volcano here 200 - 80 million years ago, which spread its ash and hot lava across the countryside. It has long been extinct and what remains is the calcium rich volcanic bedrock basalt, which provides nutrients for the rich flora. In the spring, the anemones and liverleaf extend out in a sea of blue, white and yellow, interspersed with bird-in-a-bush and lesser celandine. A little later, woodruff and solomon’s seal come into bloom, with their crisp, white flowers.

Old woodlands

Woodland has covered these slopes for hundreds of years. Many of our broadleaved trees grow alongside one another here – beech, hornbeam, oak, lime and ash. Some have grown very old and provide a home for lichens, mosses, insects and fungi. Birds and bats can find a home in the hollows.

The Karrastenen Stone

If you follow the Skåneleden Trail through the reserve, you pass a huge, black stone called the Karrastenen Stone. It reminds us of times gone by, when there was a dance floor here in the shade of the tree canopies. Anyone that managed to lift the stone was considered to be a real man; a rite of passage for the local men.

Död ved i skogen. Foto: Johan Johnmark

Död ved i skogen. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • ställa upp husvagn/husbil över natten
  • gräva upp växter
  • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, hällar, terrängformer eller stenmurar,

2. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, insamla ved för eldning,

3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

5. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande på angöringsplats mellan kl 00.00 – 06.00,

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

6. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar.

7. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Vidare är det förbjudet utan förvaltarens godkännande att

8. anbringa tavla, skylt, snitsel, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: 23 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.987083, E 13.407139

Hitta mig

Svalört

Illustration: Katarina Månsson


Svalört är en av de tidigaste vårblommorna och blommar i april-maj. Den är släkt med smörblommorna men blommorna är stjärnlika med många, långsmala kronblad. Den trivs i mullrik jord, och ses ofta i parker och lundar. Här kan den bilda stora bestånd. Carl von Linné skrev 1755 att den likt ramslöken kväver andra växter.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss