Södra Hultarp

Södra Hultarp gränsar till naturreservatet Allarps bjär och tillsammans bjuder de två reservaten på lummiga lövskogsbackar med en intressant geologisk historia. För 200–80 miljoner år sedan fanns det en aktiv vulkan i området och än idag kan man finna spår av denna i reservaten.

Bok- och avenbokskog

Södra Hultarp är ett lövskogsområde med bok och avenbok, samt inslag av björk, hassel och ek. I de fuktigare partierna växer björk, al och ask. Södra Hultarp gränsar till naturreservatet Allarps bjär. Här finns också fuktigare delar med al, björk och ask. Markvegetationen är ofta svagt utbildad och artfattig, men det finns också rikare delar med blåsippa, vit- och gulsippa, svalört, gulplister och buskstjärnblomma.

Präglat av vulkanism

För 200 - 80 miljoner år sedan fanns en aktiv vulkan i området som spred sin aska och heta lava i omgivningarna. Idag är den sedan länge slocknad men kvar finns den kalciumrika, vulkaniska bergarten basalt som har lagt grunden för dagens flora. Basalten stelnade i typiska sexkantiga pelare i vulkanens inre – samma kantiga form kan du se hos många av stenarna i stengärdesgårdarna som löper genom reservaten.

Friluftsliv

Skåneleden går genom de två reservaten Södra Hultarp och Allarps bjär Länk till annan webbplats.. Här i Södra Hultarp finns ett vindskydd och ett torrdass.

Remains of an old volcano

There was an active volcano here 200 - 80 million years ago, which spread its ash and hot lava across the countryside. It has long been extinct and what remains is the calcium rich volcanic bedrock basalt, which provides nutrients for the rich flora. In the spring, the anemones and liverleaf extend out in a sea of blue, white and yellow, interspersed with bird-in-a-bush and lesser celandine. A little later, woodruff and solomon’s seal come into bloom, with their crisp, white flowers.

Old woodlands

Woodland has covered these slopes for hundreds of years. Many of our broadleaved trees grow alongside one another here – beech, hornbeam, oak, lime and ash. Some have grown very old and provide a home for lichens, mosses, insects and fungi. Birds and bats can find a home in the hollows.

The Karrastenen Stone

If you follow the Skåneleden Trail through the reserve, you pass a huge, black stone called the Karrastenen Stone. It reminds us of times gone by, when there was a dance floor here in the shade of the tree canopies. Anyone that managed to lift the stone was considered to be a real man; a rite of passage for the local men.

Skåneleden går genom reservatet. Foto: Johan Johnmark

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • ställa upp husvagn/husbil över natten
  • gräva upp växter
  • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, hällar, terrängformer eller stenmurar,

2. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, insamla ved för eldning,

3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

5. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande på angöringsplats mellan kl 00.00 – 06.00,

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

6. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar.

7. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Vidare är det förbjudet utan förvaltarens godkännande att

8. anbringa tavla, skylt, snitsel, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: 23 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.987083, E 13.407139

Hitta mig


Blåsippan är en av de första vårblommorna och blommar redan i april–maj. Ibland ligger snön kvar. Blomknopparna bildas redan året innan och är klara att slå ut när vårvärmen kommer. Ibland kan den bli lurad av milt höst-vinterväder och blomma redan på senhösten. Du hittar den i lövskogen. Blåsippan är fridlyst vilket innebär se men inte röra.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.