Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända.

Vi prioriterar även insatser som:

  • främjar kvinnors väg till arbete eller studier för att korta tiden att bli självförsörjande
  • bidrar till att måluppfyllelse i skolan ökar för nyanlända elever

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Utlysning 2023

Ansökningsperiod för årets utlysning är 15 februari-12 april.

I årets utlysning har Länsstyrelsen 1 865 000 kr att fördela.

Stöd för ansökan

Ansökan skickar du in via formulär i e-tjänst. Läs igenom förstasidan i e-tjänsten innan du går vidare till formuläret och påbörjar ansökan. På förstasidan finns viktig information samt blanketter som du behöver ladda ner.

För att underlätta i förberedandet av ansökan kan du ta del av en sammanställning av frågorna som finns i ansökningsformuläret:

Sammanställning av frågorna i ansökan Pdf, 250.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor till ansökan

Följande bilagor krävs för att ansökan ska vara komplett:

  • Intyg firmatecknare. Denna bilaga är obligatorisk och ska skrivas under av firmatecknare. Intyget finns att ladda ner på förstasidan i e-tjänsten. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.
  • Intyg samverkanspart. Denna bilaga är obligatorisk i de fall där insatsen ska ske i samverkan med en eller flera aktörer som ska ta del av medlen. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.

Bilagorna laddar du upp i sista steget i e-tjänsten.

Beviljade insatser 2022

Vadstena kommun

Ava - Aktiva Vadstena

Insatstid: 2022-09-01 – 2023-06-30
Insatsen syftar till att undanröja identifierade hinder för nyanlända kvinnor att komma ut i arbete. Insatsen kommer att arbeta för att utveckla strukturerna i mottagandet, där samverkan med Vadstena folkhögskola är en viktig del. Vidare ska olika aktiviteter erbjudas
målgruppen utifrån de behov som har identifierats, däribland föräldraskapsstöd, utbildning inom hälsa, privatekonomi och kompletterande svenskundervisning samt prova på-verksamhet i det lokala föreningslivet för både vuxna och barn.

Boxholms kommun

Brett stöd för nyanlända flyktingar

Insatstid: 2022-06-13 – 2023-12-31
Insatsen syftar till att utveckla strukturer och långsiktiga samverkansformer för mottagandet av nyanlända i kommunen. Insatsen kommer att ha fokus på att samordna insatser i mottagandet av ukrainska flyktingar.

Beviljade insatser 2021

Norrköpings kommun

Språkstimulans för nyanlända elever i förskoleklass-åk 5

Insatstid: 2021-06-16 – 2023-11-30
Insatsen syftar till att stimulera språkutveckling och läslust för att öka nyanlända barn och vuxnas förutsättningar för etablering och inkludering i samhället genom bokpaket som skickas hem till familjer. Primär målgrupp är nyanlända elever och deras familjer och i insatsen ges förutsättningar för att engagera barn och vuxna att tillsammans utveckla svenska språket genom spel, böcker och pyssel.

Ödeshögs kommun

Vuxenutbildning på modersmål

Insatstid: 2022-03-01 – 2023-06-30
Insatsen syftar till att korta tiden till utbildning och arbete för främst nyanlända kvinnor genom att utveckla vuxenutbildning på modersmål i kombination med svenskundervisning. Denna insats är den tredje och sista delen i en långsiktig regional satsning och stort fokus kommer ligga på att förbereda för implementering av utbildningskonceptet i länet.

Beviljade insatser 2020

Valdemarsviks kommun

Hållbar sysselsättning för ett hållbart boende

Insatstid: 2020-11-01 – 2023-03-31
Insatsen syftar till att nyanlända kvinnor ska rustas för den svenska arbetsmarknaden och nå egenförsörjning, ökad egenmakt och delaktighet i samhället genom socialt företagande samt att få fler nyanlända att stanna i Valdemarsviks kommun. Insatsen genomförs i samverkan med Coompanion Östergötland och andra aktörer och kommer stärka deltagarna genom bland annat utbildning, studiebesök, workshops och nätverkande.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland