Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansök om hjälp med delgivning

Behöver du delge någon en handling, till exempel ett beslut om uppsägning av hyresgäst eller ett testamente? Då kan du ansöka om att få hjälp med delgivningen av Länsstyrelsen.

Delgivning är att lämna över ett dokument eller meddelande om ett juridiskt ärende till en person i syfte att säkerställa att denne får kännedom om ett rättsligt ärende.

Delgivning kan göras på olika sätt:

 • vanlig delgivning
 • särskild delgivning med juridisk person
 • delgivning med stämningsman
 • delgivning genom kungörelse.

Du kan utan Länsstyrelsens hjälp använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Vem kan få Länsstyrelsens hjälp med delgivning?

Den som enligt lag eller annan författning ska delge en handling utan samband med ett mål eller ärende kan vända sig till Länsstyrelsen för stöd med delgivningen.

Är du till exempel

 • borgenär enligt konkurslagen
 • elleverantör enligt ellagen
 • hyresvärd enligt jordabalken
 • den som ska delge ett testamente enligt ärvdabalken?

Då får du ansöka om stöd med delgivning hos oss.

Länsstyrelsen väljer lämpligt delgivningssätt.

Avgift

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Avgiften betalas för handläggning av ansökan och återbetalas inte om delgivningen misslyckas.

Vid kungörelsedelgivning betalar du även 14 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 514 kronor till Länsstyrelsen.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en avgift om 1000 kronor. Länsstyrelsen kan komma att begära in avgift för detta under handläggningen.

Ansökan om bistånd med delgivning enligt delgivningslagen

Om du vill ansöka om bistånd med delgivning behöver du skicka in följande till Länsstyrelsen:

 • Ansökan/begäran om bistånd med delgivning.
 • Ansökningshandlingarna som ska delges i två exemplar.
 • Ange referens- eller ärendenummer om det finns.
 • Lagstöd för delgivning av den specifika handlingen.
 • Om det gjorts försök att delge personen/företaget, och i så fall på vilket/vilka sätt.
 • Fullmakt om du söker i egenskap av ombud.

Ansökningsavgiften sätter du in på bankgiro 5050-3671. Uppge att det gäller ansökan om delgivning och vem det avser.


Internationell delgivning

Behöver du delge någon som är utanför Sverige? Länsstyrelsen i Stockholm hjälper till med internationella delgivningar.

Internationell delgivning, Länsstyrelsen Stockholm

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss