Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av en instruktion. Varje år tar regeringen även fram ett regleringsbrev för hur Länsstyrelsen ska arbeta. Länsstyrelsen rapporterar resultatet till regeringen i en årsredovisning.

Länsstyrelseinstruktionen

Länsstyrelseinstruktionen styr vår verksamhet. I den beskrivs bland annat

 • våra uppgifter
 • hur vi ska samråda med andra myndigheter
 • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Förordning med länsstyrelseinstruktion Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag till Länsstyrelsen, riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen.

Länsstyrelsens regleringsbrev, Ekonomistyrningsverket Länk till annan webbplats.

Årsredovisning

Länsstyrelsen ska lämna en redovisning till regeringen varje år. Den beskriver vad vi har gjort under året och vilka resurser vi använt för detta.

Året i korthet 2022

34 804 beslutade ärenden under 2022!

Den 22 februari skickade vi in vår årsredovisning för 2022 till regeringen. Vi har de senaste åren lärt oss att ompröva våra prioriteringar, att vara flexibla och att snabbt kunna ställa om för att möta nya eller förändrade uppdrag. Länsstyrelsens roll som samordnare kommer att bli allt viktigare i en tid där kriserna tycks avlösa varandra.

Sedan i oktober 2022 är Sverige indelat i sex civilområden. Länsstyrelsen i Östergötland är civilområdesansvarig för sydöstra civilområdet, vilket omfattas av Östergötland, Jönköping och Kalmar län. Under förra året startade vi också upp ett nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

I sammanfattningen av årsredovisningen skriver Carl Fredrik bland annat så här:
”Länsstyrelsen kan ha bredare perspektiv än de flesta regionala aktörer vilket är en styrka vi ska värna om. Det för att skapa ett robust samhälle som klarar en kris och för att skapa mer jämlika livsvillkor för länets medborgare. Länsstyrelsen kommer med omtanke, respekt och kommunikation att fortsätta att bidra till ett livskraftigt Östergötland med uthållighet, så som Länsstyrelsen har verkat sedan 1634. Stort tack till alla medarbetare vid Länsstyrelsen Östergötland och alla samarbetspartners som under året medverkat till att driva utvecklingen framåt!”

Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Här är ett axplock av alla fina insatser vi gjorde under 2022

 • Uppstart av CIVO och Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • Fattade beslut i 34 804 ärenden
 • Betalade ut 193 206 000 kr i stöd och bidrag
 • Fördelade ca 5,3 miljoner kronor i stöd till kommunala projekt med åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten.
 • Betalade ut 11,5 miljoner kronor till kulturmiljövård i länet.
 • Fick ensamt ansvar för handläggningen av krisstöd till hela landets fjäderfänäring.
 • Drivit utvecklingsarbetet ”Alla barn i Östergötland”
 • Tack vare Tåkernfonden kunde Naturum Tåkern fira sitt 10-årsjubileum med att bjuda in bjuda in och ta emot 600 elever inom projektet ”10-åringar till Tåkern”.
 • Antalet klagomål om bristande djurskydd fortsätter att öka, från 629 stycken år 2020, 683 stycken år 2021 till 713 år 2022. Totalt verkställdes 67 omhändertaganden förra året.
 • Inom Klimatklivet genomfördes tre ansökningsomgångar som resulterat i 98 ansökningar i länet. Under 2022 beviljades stöd till 66 åtgärder i Östergötland om totalt ca 695 miljoner kronor som bidrar till en minskning med ca 307 000 ton CO2e/år.
 • Länsstyrelsen deltog i Miljösamverkan Sveriges tillsynskampanj avseende strandskydd i grunda havsvikar. Inom tillsynskampanjen identifierades och tillsynades drygt 60 vikar via flygfoton.
 • Åtta nya områden i länet fick formellt skydd som naturreservat och sex befintliga naturreservat utvidgades.
 • Under inventeringssäsongen 2021/2022 dokumenterades 21 lodjursföryngringar som helt eller delvis ligger inom länet.
 • Vi tog emot 3 067 SAM-ansökningar (en samordnad ansökan om jordbrukarstöd).

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss