Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Landshövding och länsråd

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses vanligtvis i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Landshövdingen är utsedd av regeringen. Rollen som landshövding innebär att vara myndighetschef för Länsstyrelsen med fler än 330 anställda. Länsstyrelsen är en fristående statlig regional myndighet som lyder direkt under regeringen.

Landshövdingen och länsrådet utgör tillsammans länsledning.

Länsledningen, till vänster länsråd Ann Holmlid och till höger landshövding Carl Fredrik Graf

Länsledningen, till vänster länsråd Ann Holmlid och till höger landshövding Carl Fredrik Graf.

Landshövding Carl Fredrik Graf

Carl Fredrik Graf

Carl Fredrik Graf är landshövding i Östergötland sedan den 1 september 2018 med ett förordnande på sex år.

Carl Fredrik Graf är från Halmstad, född 1959 och gift med Anette Graf.

Landshövdingen har flera uppdrag som är inriktade på samverkan och samordning med flera olika externa aktörer i länet men också nationellt. Landshövdingen leder därför regelbundna möten bland annat med ledande företrädare för länets kommuner, statliga myndigheter och större företag i länet. Region Östergötland är en annan viktig samverkansaktör.

Landshövdingen är även ordförande bland annat i Länsstyrelsens insynråd, Östergötlands jämställdhetsråd, Östergötlands Integrationsråd samt Östergötlands Energi- och klimatråd.

Landshövdingen ska följa tillståndet i länet och vid behov informera regeringen.

Uppdraget som landshövding innebär även ordförandeskap i Insamlingsstiftelsen Linköpings Slotts- och domkyrkomuseum, Stiftelsen Övralid, Östergötlands Fornminnes- och museiförening, Tåkernfonden och Risbergska donationsfonden, med flera stiftelser.

Carl Fredrik Graf är även ledamot av Regeringens Krishanteringsråd, Insynsrådet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt ordförande i styrelsen för Försvarshögskolan.

Tidigare var Carl Fredrik Graf ordförande för kommunstyrelsen i Halmstad 2006 - 2018, samt riksdagsledamot för Halland 1991 - 2002. Vidare har han arbetat som företagare i familjens företag.

Carl Fredrik Graf har haft en rad olika förtroendeuppdrag inom politiken på lokal, regional, nationell och internationell nivå, samt medverkat i statliga utredningar.

Carl Fredrik Graf är filosofie magister i samhällsvetenskapliga ämnen och har även en regementsofficersexamen.

Kontakta Östergötlands landshövding

Du kontaktar landshövdingen via det administrativa ledningsstödet på e-post genom adressen: ledningsstod.ostergotland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 52 07

Länsrådet

Länsrådet är utsett av regeringen. Länsrådet leder det dagliga arbetet vid länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när han inte är i tjänst eller har förhinder.

Ann Holmlid

Ann Holmlid är länsråd i Östergötland sedan den 3 november 2019 med ett förordnande på fem år.

Ann Holmlid är från Västergötland men har bott drygt 30 år i Östergötland. Hon är född 1969.

Länsrådet har flera uppdrag som är inriktade på samverkan och samordning med flera olika externa aktörer i länet men också nationellt. Länsrådet leder länets ANDTS-råd (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). Region Östergötland är en annan viktig samverkansaktör.

Länsrådet är också ordförande i Vätternvårdsförbundet och styrelseledamot i Linköpings studentsångare.

Uppdraget som länsråd innebär även att vara så kallat kontaktlänsråd för särskilda verksamhetsområden och i dessa företräda samtliga 21 länsstyrelser i kontakter med Regeringskanslier, övriga statliga myndigheter, SKR och för området relevanta andra organisationer. Länsrådet är också kontaktlänsråd för verksamhetsområdet mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Ann Holmlid var tidigare biträdande universitetsdirektör och förvaltningschef vid Linköpings universitet. Vidare har hon arbetat som egenföretagare i familjens företag och som styrelseordförande samt styrelseledamot i Kårservice AB.

Ann Holmlid är Kulturvetare och har bedrivit större delen av sina studier vid Linköpings universitet.

Kontakta länsrådet

Du kontaktar länsrådet via det administrativa ledningsstödet på e-post genom adressen: ledningsstod.ostergotland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 52 08

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss