Höga temperaturer i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Handläggningstider

Aktuell handläggningstid beskriver den tid vi räknar med att det tar för oss att bli klara med en viss typ av ärende.

Sidan uppdaterades i oktober 2023.

Ibland dröjer det

Exempel på sådant som påverkar handläggningstiden:

  • När det saknas underlag. Då måste vi be om kompletteringar och då tar det längre tid.
  • När vi måste vänta på synpunkter från andra myndigheter eller människor som är berörda av ditt ärende.

Om du behöver komplettera eller yttra dig i ett ärende kan du göra det via vår e-tjänst

Handläggningstider januari-juni 2024

Djur

 

Ärende

Handläggningstid

Ansökan om förprövning djurstall
(Ärendet ska beslutas inom 56 dygn efter att ansökan är komplett.)

6 veckor

Ansökan om tillstånd enligt 6 kap § 4 djurskyddslagen
(Handläggningstiden är ett medelvärde)

8 veckor

Anmälningsärenden djurskydd
(Handläggningstiden är ett medelvärde.)

4 veckor

Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av fisk

3 veckor

Fisketillsynsman – ansökan om förordnande

3 veckor


Natur och miljö

 

Ärende

Handläggningstid

Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken med flera författningar

12 månader

Samråd enligt kap 12 § 6 miljöbalken

6 veckor

Granskning av kommunal strandskyddsdispens

1 vecka

Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd till miljöfarlig verksamhet (tiden avser från komplett och kungjord ansökan till beslut)

9 månader

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

15 veckor

Ansökan om tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

4 veckor

Anmälan om transport av avfall och farligt avfall

2 veckor


Människa och samhälle

 

Ärende

Handläggningstid

Medborgarskap-anmälan

2 veckor

Ansökan om tillstånd att strö ut aska efter avliden

2 veckor

Överklagande av lov, förhandsbesked

10 månader

Överklagande av bygglov för bostäder, men inte fritidsbostäder

7 veckor

Överklagande av kommuns beslut, övriga inom plan- och bygglagen

10 månader


Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss