Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Upphandlingar

Varje länsstyrelse är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial, naturvårdsåtgärder, kulturminnesvård, undersökningar och utredningar.

Vi genomför i huvudsak våra upphandlingar i tjänsten Mercell TendSign.

Råd till anbudsgivare

Det behöver inte vara krångligt att lämna anbud i en upphandling som det kan se ut vid första anblick. Nedan finns användbar information.

Vi ser fram emot ditt anbud.

Börja i tid

I förfrågningsunderlaget begär vi ofta in certifieringar, intyg och andra uppgifter som kan ta tid att samla in. Det är därför bra att läsa igenom vad som krävs i god tid innan sista anbudsdag.

Läs förfrågningsunderlaget noga

Det är viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt eftersom möjligheten för att komplettera anbudet i efterhand är mycket begränsad. Läs igenom förfrågningsunderlaget och tänk på följande:

  • Stämmer tekniska och andra specifikationer med vad du kan erbjuda?
  • Stäm av mot kraven.

Ställ frågor

Påtala eventuella brister i förfrågningsunderlaget så tidigt som möjligt under anbudstiden. Hur du ställer frågor framkommer av förfrågningsunderlaget. Svar på inkomna frågor publiceras så att alla anbudsgivare får samma information.

Frågor och svar bidrar till att upphandlingsprocessen blir mer tydlig.

Följ krav och villkor

Det är viktigt att du kan leva upp till alla angivna krav.

Om du inte kan uppfylla alla krav

Det är möjligt att inleda ett samarbete med ett annat företag och åberopa det företagets kapacitet. Tänk även på möjligheten att bli underleverantör.

Kontrollera ditt anbud

Kontrollera noga så att alla intyg, certifieringar och uppgifter som vi frågar efter i förfrågningsunderlaget finns med i ditt anbud. Lagen ger oss begränsade möjligheter att begära kompletteringar i efterhand.

Kontrollera datum

Det är viktigt att du lämnar in anbudet senast sista anbudsdagen. Anbud som lämnats in försent kan inte prövas.

 

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss