Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Insynsråd

Insynsrådet är ett stöd till länsledningen och myndigheten men har inte några beslutsbefogenheter. Rådet ska utöva en demokratisk insyn och representera ett medborgerligt inflytande.

Insynsrådet består av representanter för bland annat näringslivet, politiken och forskningen som har bred kompetens och erfarenhet i samhällsviktiga frågor. Regeringen utser rådets ledamöter efter förslag från landshövdingen, som är ordförande i insynsrådet. Förslaget ska ta hänsyn till en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald.

Möten med insynsrådet hålls fyra gånger per år då olika aktuella ämnen tas upp och diskuteras. Varje ledamot förutsätts bidra med sin egen kompetens till ett aktivt och effektivt arbete och känna ansvar för uppgiften.

Följande personer ingår i insynsrådet för Länsstyrelsen Östergötland:

  • Carl Fredrik Graf, Landshövding och ordförande i rådet
  • Torsten Angervåg, Chefsåklagare, Åklagarkammaren i Norrköping
  • Peter Borring, Egenföretagare inom lantbruk
  • Karin Axelsson, Prorektor vid Linköpings universitet
  • Sanna Detlefsen, Direktor, Linköpings Stadsmission
  • Lena Miranda, vd för Linköpings Science Park
  • Mark Henriksson, Kommunstyrelsens ordförande (M), Motala
  • Stefan Sandborg, Generalmajor och chef Försvarsstabens Stödenhet
  • Fackliga representanter från ST respektive SACO

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss