Insynsråd

Insynsrådet är ett stöd till länsledningen och myndigheten men har inte några beslutsbefogenheter. Rådet ska utöva en demokratisk insyn och representera ett medborgerligt inflytande.

Insynsrådet består av representanter för bland annat näringslivet, politiken och forskningen som har bred kompetens och erfarenhet i samhällsviktiga frågor. Regeringen utser rådets ledamöter efter förslag från landshövdingen, som är ordförande i insynsrådet. Förslaget ska ta hänsyn till en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald.

Möten med insynsrådet hålls fyra gånger per år då olika aktuella ämnen tas upp och diskuteras. Varje ledamot förutsätts bidra med sin egen kompetens till ett aktivt och effektivt arbete och känna ansvar för uppgiften.

Följande personer ingår i insynsrådet för Länsstyrelsen Östergötland:

  • Carl Fredrik Graf, landshövding Östergötland
  • Torsten Angervåg, chefsåklagare Åklagarkammaren i Norrköping
  • Peter Borring, tidigare ordförande LRF Östergötland
  • Jan Germundsson, Vice President Governance Support, Saab Aeronautics
  • Margareta Kristensson, professor Linköpings Universitet
  • Johan Löfstrand (S), riksdagsledamot
  • Betty Malmberg (M), riksdagsledamot
  • Stefan Sandborg, generalmajor och rikshemvärnschef, Försvarsmakten
  • Monica Ståhl, marknadschef Arbetsförmedlingen
  • Fackliga representanter från ST respektive SACO

Kontakt