Ansök om upphävande av strandskydd vid mindre sjö eller vattendrag

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag. Det kan bli aktuellt om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten.

Ett upphävande får endast göras om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre. Eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare.

Ansökan om upphävande av strandskydd

Fyll i formuläret så noggrant som möjligt. Om vi inte får in alla uppgifter, behöver vi begära in kompletteringar vilket förlänger handläggningstiden.

Du ska skicka med följande filer i formuläret:

  • Detaljkarta som visar vilken yta som ni önskar upphäva.

Det är även bra att bifoga foton och översiktskarta.Om annat än sökanden.

Ange storlek, bredd och djup i meter. Beskaffenhet kan till exempel vara stenigt, grusigt eller dyigt.

Till exempel nuvarande markanvändning, vegetation m.m.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Detaljkarta som visar vilken yta som ni önskar upphäva.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland - Enheten för naturskydd

Telefontider: Tisdag - fredag mellan 13.00 - 14.00

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss