Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Naturvårdsbränning

Naturliga skogsbränder har minskat sedan 1700-talet och många brandgynnade arter och skogsmiljöer är hotade. Genom väl planerade och kontrollerade naturvårdsbränningar sköter vi dessa brandgynnade miljöer och säkrar arternas överlevnad.

Varför görs naturvårdsbränningar?

En naturvårdsbränning är en brand som görs under mycket kontrollerade former.
Bränningen är en del av skötseln av naturreservat. Syftet är att gynna de växter, svampar och djur som är beroende av att det brinner i skogen då och då. Några exempel på arter som gynnas av skogsbrand är sotsvart praktbagge, svedjenäva, lungmossa och tall. Brandskadade tallar får till exempel ett hållbarare virke som gör dem mer motståndskraftiga. Branden återskapar även naturtyper och strukturer i skogen som är viktiga för många arter. Exempel på sådana strukturer är ljusa gläntor, död ved och blottad mineraljord.

Säkerheten först

Vi lägger en stor vikt kring säkerheten runt bränningen. Bränningarna leds av personer och företag som är specialiserade på naturvårdsbränningar och släckning av skogsbränder. Arbetet sker i samverkan med räddningstjänsten, SOS Alarm och brandflyget.

Den exakta tidpunkten för bränningarna beror på väder- och vindförhållanden och bestäms med kort varsel några dagar innan. Om förhållandena inte är bra skjuts bränningen på framtiden. En naturvårdsbränning genomförs normalt under en dag. Därefter följer eftersläckningsarbete och efterbevakning som pågår en längre tid till dess att alla glödhärdar har slocknat.

Röklukt i området

Rökutvecklingen under själva bränningen är kraftig men röken stiger snabbt uppåt. Vindriktningen kommer att påverka hur starkt röklukten upplevs. Vi ber er att ha överseende med röklukten.

Naturvårdsbränningar i Östergötland 2024

År 2024 planerar Länsstyrelsen att genomföra naturvårdsbränningar i naturreservaten Fågelmossen i Motala kommun, Fjällmossen i Norrköpings och Nyköpings kommuner och Ekhultebergen i Åtvidabergs kommun.

Den exakta tidpunkten beror på väder- och vindförhållanden och bestäms med kort varsel några dagar innan. Om förhållandena inte är bra nog kommer bränningarna att skjutas på framtiden. Du kan få meddelande via SMS eller e-post när bränningen ska ske genom att fylla i formuläret nedan.

Översiktskarta som visar var Ekhultebergen naturreservat ligger.

Översiktskarta som visar var Fjällmossen naturreservat ligger.

Översiktskarta som visar var Fågelmossen naturreservat ligger.

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för att informera om naturvårdsbränning. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (e. uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss