Naturvårdsbränning

Eftersom naturliga skogsbränder minskat sedan 1700-talet, är många brandgynnade arter och skogsmiljöer hotade. Genom väl planerade och kontrollerade naturvårdsbränningar sköter vi dessa miljöer och säkrar arternas överlevnad.

Naturvårdsbränder gynnar den biologiska mångfalden bland insekter, lavar, svampar och växter. Branden skapar ljusare och varmare skogar med viktiga strukturer som död ved och blottad mineraljord. Brandskadade tallar får ett hållbart virke som gör dem mer motståndskraftiga och långlivade både som levande och döda.

Naturvårdsbränningar i Östergötland

År 2021 planerar Länsstyrelsen att genomföra naturvårdsbränningar i naturreservaten Skirsjöskogen och Stockgölen.

Exakt datum beror på vädret. Vill du få information om när bränningarna ska ske, fyll i anmälningsformuläret nedan.

Under bränning kan det uppstå stora mängder brandrök och röklukt. Vilket ofta är märkbart under nätter eller tidiga mornar då luften kylts av och röken dyker ned till marknivå. Vi ber er ha överseende med detta.

Information för boende i närheten av Skisjöskogen Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Information för boende i närheten av Stockgölen Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vill du ha information om våra naturvårdsbränningar?

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland