Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Notarius publicus i Örebro län

Följande personer är förordnade som Notarius publicus i Örebro län:

Notarius publicus i Örebro kommun

Advokat Paul Forsberg
Advokatfirman Notarius
Beväringsgatan 10
703 65 Örebro
Telefon: 076 792 33 11
E-post: notarius@advokatnotarius.se

Biträdande Notarius publicus:
Dan Moberg
Advokaten Dan Moberg AB
Beväringsgatan 10
703 65 Örebro
Telefon: 070 860 66 70
E-post: advokatmoberg@gmail.com

Notarius publicus i Karlskoga kommun

Notarius publicus Max Florenius
Biträdande Notarius publicus Sandra Kallin
Advokatfirman Florenius & Co AB
Gammelbackavägen 8
691 51 Karlskoga
Telefon: 010 601 59 89
E-post: sandra.kallin@floco.se, max.florenius@floco.se

Kontakt

Rättsenheten på Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon till växeln 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss