Bilskrotning

Vill du starta ett företag som arbetar med bilskrotning? Då behöver du ansöka om auktorisation hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar om auktorisation för bilskrotningsföretag. Auktorisation är en form av tillstånd. När du ansöker om auktorisation kontrollerar vi att din verksamhet uppfyller de lagkrav som ställs på bilskrotningsföretag.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor. Du måste först betala in ansökningsavgiften innan vi börjar handlägga din ansökan.

Bilagor som ska skickas med ansökan

Skicka med följande bilagor i din ansökan:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket i de fall en juridisk person ansöker om auktorisation. Registreringsbeviset ska inte vara äldre än två månader.
 • För enskild firma krävs bevis om att sökanden inte är i konkurstillstånd (konkursfrihetsbevis). Beviset får du av Bolagsverket.
 • För enskild firma krävs bevis om att sökanden inte har förvaltare (förvaltarfrihetsbevis). Beviset får du av överförmyndaren i kommunen.
 • Namn och personnummer för den eller de personer som ska utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg. För dessa personer ska även konkursfrihetsbevis och förmyndarfrihetsbevis skickas med.
 • Beslut från kommunen angående anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 • Kopia av godkänt bygglov för verksamheten, inklusive karta.
 • Uppgift om hur slutskrotning ska ske. Kopia av avtal med fragmenteringsanläggning ska skickas med.

Ansök om auktorisation som bilskrotare

Här får du mer information om hur du går tillväga för att ansöka om auktorisation som bilskrotare.

Ansökningsavgift

Du behöver betala en ansökningsavgift för att din ansökan ska prövas av Länsstyrelsen.

 • Avgiften är 2900 kronor.
 • Betala in till bankgiro 5051-7697, ange:
  • avsändare (namn och adress)
  • vad inbetalningen avser (2055 auktorisation av bilskrotare)

Gör din ansökan

Fyll i formuläret för att ansöka om auktorisation som bilskrotare. Om du bedriver verksamhet i enskild firma fyller du i formuläret för fysisk person. Om du bedriver verksamhet i bolag (aktiebolag, handelsbolag) fyller du i formuläret för juridisk person.

Företag som avser bedriva auktoriserad bilskrotning


Kontaktperson * (obligatorisk)
Kontaktperson


Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda.  * (obligatorisk)
Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda.


Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)
Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)
Följande personer ska vara behöriga att underteckna skrotintyg (skrotningsintyg enligt 38 § bilskrotningsförordningen)
Om det endast är du som driver den enskilda firman som ska vara behörig att underteckna skrotintyg behöver du inte fylla i fälten nedan. Fyll i max tre personer som ska vara behöriga. Om det är fler än tre som ska vara behöriga att underteckna skrotningsintygen, kan du komplettera med fler personer via e-post till oss. Skicka dina kompletteringar till orebro@lansstyrelsen.se.
Person 1
Personuppgifter
Personuppgifter

Person 2
Personuppgifter
Personuppgifter

Person 3
Personuppgifter
Personuppgifter


Bilagor som ska bifogas separat via e-post om fler ska vara behöriga att underteckna skrotintyg
Bilagor som ska bifogas separat via e-post om fler ska vara behöriga att underteckna skrotintygOm det är fler personer som ska vara behöriga att underteckna skrotintyg behöver du också skicka in bilagorna ovan för varje person via e-post. Klicka i om du kommer att bifoga dessa bilagor.
Bifoga bilagor
Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 mb.
Bilagor som ska bifogas om fler ska vara behöriga att underteckna skrotintyg
Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 mb. Om det är fler personer som ska vara behöriga att underteckna skrotintyg behöver du också skicka in bilagorna för varje person via e-post orebro@lansstyrelsen.seAlla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Person som avser bedriva auktoriserad bilskrotning

Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter


Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda.
Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda.


Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)
Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)
Följande personer utöver den som driver den enskilda firman ska vara behöriga att underteckna skrotintyg (skrotningsintyg enligt 38 § bilskrotningsförordningen).
Om det endast är du som driver den enskilda firman som ska vara behörig att underteckna skrotintyg behöver du inte fylla i fälten nedan. Du kan fylla i max tre personer som ska vara behöriga. Om det är fler än tre personer som ska vara behöriga att underteckna skrotningsintygen, kan du komplettera med fler personer via e-post till oss. Skicka dina kompletteringar till orebro@lansstyrelsen.se.
Person 1
Personuppgifter
Personuppgifter

Person 2
Personuppgifter
Personuppgifter

Person 3
Personuppgifter
Personuppgifter


Just nu går det inte att skicka in bilagor via formuläret
Skicka istället dina bilagor via e-post till orebro@lansstyrelsen.se. Ange i rubrikraden vilken ansökan bilagorna avser.
Bilagor som kommer att bifogas ansökan separat via e-post * (obligatorisk)
Bilagor som kommer att bifogas ansökan separat via e-postBilagor som kommer att bifogas separat via e-post om fler ska vara behöriga att underteckna skrotintyg
Bilagor som kommer att bifogas separat via e-post om fler ska vara behöriga att underteckna skrotintygOm det är fler personer som ska vara behöriga att underteckna skrotintyg behöver du också skicka in följande bilagor för varje person via e-post. Klicka i om du kommer att bifoga dessa bilagor.
Bifoga bilagor
Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 mb.Bilagor som bifogas om fler ska vara behöriga att underteckna skrotintyg
Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 mb. Om det är fler personer som ska vara behöriga att underteckna skrotintyg behöver du också skicka in bilagorna för varje person via e-post orebro@lansstyrelsen.seAlla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

De bifogade filernas storlek får max vara 10 mb. Om bilagorna är större än 10 mb kan du skicka in dem separat via e-post till orebro@lansstyrelsen.se.

Säkerhet

Länsstyrelsen får besluta att den som är auktoriserad bilskrotare ska ställa en säkerhet för åtgärder att ställa i ordning platsen för bilskrotningen efter att verksamheten upphört.

Enligt praxis beräknas säkerheten enligt följande:

 • 100 000 kronor för iordningsställande av platsen
 • 200 000 kronor för översiktlig markundersökning, och
 • 1 000 kronor per bil som bilskrotaren kommer ha i lager och som inte är färdigbehandlad enligt 26 § bilskrotningsförordningen.

Ska du förnya din auktorisation?

Din auktorisation är tidsbegränsad. Om du vill förnya din auktorisation gör du på samma sätt som för en ny ansökan, du skickar de handlingar som behövs och betalar en ny ansökningsavgift.

Kontakt

Rättsenheten på Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon till växeln 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss