Illustration, paragraftecken

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Notarius publicus i Örebro län

Följande personer är förordnade som Notarius publicus i Örebro län:

Notarius publicus i Örebro kommun

Advokat Paul Forsberg
Advokatfirman Frenander AB
Kungsgatan 1
702 11 Örebro
Telefon: 019-17 40 90
E-post: info@frenander.se

Biträdande Notarius publicus:
Advokat Dan Moberg
Advokatfirman Frenander AB
Kungsgatan 1
702 11 Örebro
Telefon: 019-17 40 90
E-post: info@frenander.se

Notarius publicus i Karlskoga kommun

Advokat Max Florenius
Boåsvägen 8
691 33 Karlskoga
Telefon: 070-680 05 68
max.florenius@lxf.se

Kontakt