Illustration, paragraftecken

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Notarius publicus i Örebro län

Följande personer är förordnade som Notarius publicus i Örebro län:

Notarius publicus i Örebro kommun

Advokat Paul Forsberg
Advokatfirman Notarius
Beväringsgatan 10
703 65 Örebro
Telefon: 076 792 33 11
E-post: notarius@advokatnotarius.se

Biträdande Notarius publicus:
Dan Moberg
Advokaten Dan Moberg AB
Beväringsgatan 10
703 65 Örebro
Telefon: 070 860 66 70
E-post: advokatmoberg@gmail.com

Notarius publicus i Karlskoga kommun

Advokat Max Florenius
Advokatfirman Florenius & Co AB
Noravägen 1
691 53 Karlskoga
Telefon: 070-680 05 68
max.florenius@floco.se

Biträdande Notarius publicus
Sandra Kallin

Advokatfirman Florenius & Co AB
Noravägen 1
691 53 Karlskoga
Telefon: 0736 60 99 48
E-post: sandra.kallin@floco.se

Kontakt