Illustration, människor som utövar kampsport

Kampsport

Du som vill anordna en kampsportsmatch behöver ansöka om tillstånd. Du behöver tillstånd för tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher.

Det finns två olika tillstånd att söka för kampsportsmatcher. Det ena är tillstånd för att anordna en eller flera kampsportsmatcher. Det andra är tillstånd för viss tid eller tills vidare. Ett tillstånd för viss tid eller tills vidare är inte knutet till enskilda matcher och det kan enbart sökas av organisationer för kampsport.

Du behöver ansöka om tillstånd för tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher oavsett om de är offentliga eller enskilda. Du behöver inte ansöka om tillstånd för kampsport som bara tillåter markerade slag eller markerade sparkar mot huvudet, utan träff. Du behöver inte heller tillstånd för träning i kampsport.

Ansök om tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher

Om det rör sig om en turnering över flera dagar förutsätter tillståndet att samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser gäller för samtliga kampsportsmatcher. Ansök senast två månader före den första matchen.

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen).
 2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner.

Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Organisation och kontaktuppgifter


Organisationens kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Organisationens kontaktuppgifter

Kontaktperson (företrädaren för organisationen)
Kontaktperson (företrädaren för organisationen)

Beskrivning av organisationenTyp av kampsport

Tillståndets omfattning
Vid en turnering med flera kampsportsmatcher av samma slag under en given period ska beräknat antal matcher samt tid och plats för turneringen anges.
Bifoga bilagor
Ett tillstånd för flera matcher förutsätter att det är väsentligen samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som gäller för samtliga kampsportsmatcher. Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.Övriga faktorer av betydelse för ansökan
Har tillstånd sökts tidigare?
Har tillstånd sökts tidigare?

Association/OrganisationContact information
Description of the association/organisationType of combat sport

Scope of the permit
For a tournament with several combat sport matches of the same kind during a given period, the calculated number of matches as well as the time and place for the tournament shall be stated.
Enclosures
Must always be attachedOther important factors to be taken into consideration
Previous application for permit?
Previous application for permit?

Ansökningsavgift

Avgiften för ansökan är 700 kronor. Du behöver betala ansökningsavgiften innan vi handlägger din ansökan.

Betala avgiften till Länsstyrelsen i Örebro län, bankgiro 5051-7697. Märk din inbetalning med "Tillstånd till kampsportsmatch, konto 72119" och vem som söker tillstånd.

Ansök om tillstånd för kampsportsmatcher under viss tid eller tills vidare

Ansökan kan göras av kampsportsförbund eller andra organisationer som är ansvariga för kampsporten. Tillståndet är inte är knutet till enskilda kampsportsmatcher. Ett tillstånd för viss tid eller tillsvidare kan omfatta arrangörer som är knutna till organisationen, om arrangören är medlem i organisationen och bunden till de regelverk som organisationen antagit.

Skicka in ansökan senast tre månader före det första matchtillfället är planerat.

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen).
 2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner.

Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Organisation


Organisationens kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Organisationens kontaktuppgifter

Kontaktperson (företrädaren för organisationen)
Kontaktperson (företrädaren för organisationen)

Beskrivning av organisationenTyp av kampsport

Tillståndets omfattning


Gäller ansökan viss tid eller tills vidare? * (obligatorisk)
Gäller ansökan viss tid eller tills vidare?
Bifoga bilagor
Ett tillstånd för flera matcher förutsätter att det är väsentligen samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som gäller för samtliga kampsportsmatcher. Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.
Övriga faktorer av betydelse för prövningen
Har tillstånd sökts tidigare? * (obligatorisk)
Har tillstånd sökts tidigare?


Organisation/Association
Contact informationDescription of the organisation/associationType of combat sports

Scope of the permit


Are you applying for a specific time or further notice?  * (obligatorisk)
Are you applying for a specific time or further notice?
Enclosures
Must always be attached

Other important factors to be taken into consideration
Previous application for permit? * (obligatorisk)
Previous application for permit?

Ansökningsavgift

Avgiften för ansökan är 1 350 kronor. Du behöver betala ansökningsavgiften innan vi handlägger din ansökan.

Avgiften betalar du till Länsstyrelsen i Örebro län, bankgiro 5051-7697. Märk din inbetalning med "Tillstånd till kampsportsmatch, konto 72119" och vem som söker tillstånd.

Andra tillstånd som behövs för kampsportsmatcher

Du som ordnar kampsportsmatcher behöver också söka tillstånd för att få ordna en offentlig tillställning. Ansökan för offentlig tillställning gör du hos polisen. Tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, till exempel kampsport räknas som offentliga tillställningar om den anordnas för allmänheten eller om allmänheten har tillträde till den.

Ansök om tillstånd för offentlig tillställning hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ska anordna en kampsportsmatch på en plats som inte är offentlig, till exempel en idrottsarena, behöver du anmäla det till polismyndigheten.

Anmäl om idrottsarrangemang som inte är offentlig hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beviljade beslut för kampsportsmatcher

Här hittar du beviljade beslut från Kampsportsdelegationen. Från att din ansökan kommit in meddelar vi dig om beslutet inom två eller tre månader (beroende på vilket tillstånd du söker). Om du letar efter äldre beslut kan du höra av dig till oss.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

 • Beslutsdatum: 2018-05-02
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Ändringar i regelverket för Allstyle Pro
  Beslut dnr: 216-726-2018PDF

 • Beslutsdatum: 2013-03-27
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Allstyle, tillägg med Pro, Klass I och Klass II. Beslut dnr: 216-1497-2013PDF

 • Beslutsdatum: 2007-04-25
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Allstyle Open.
  Beslut dnr: 216-05908-2007PDF

Svenska Boxningsförbundet

 • Beslutsdatum: 2019-03-20
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i olympisk boxning. Särskilda villkor
  Beslut dnr 216-7611-2018PDF

 

Svenska Proffsboxningskommissionen​

 • Beslutsdatum: 2013-12-30
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i professionell boxning.
  Beslut dnr: 216-5879-2013PDF
 • Beslutsdatum: 2018-11-13
  Giltigt: 1 december 2018 Övrig information: Match i professionell boxning med förlängd matchtid i Skövde den 1 december 2018 Beslut dnr: 216-5722-2018PDF
 • Beslutsdatum: 2019-02-15
  Giltig: 16 mars 2019
  Övrig information: Matcher i Professionell boxning med förlängda matchtider i Örebro den 16 mars 2019
  Beslut dnr: 216-379-2019PDF

Svenska Boxningsförbundet genom dess Proffsboxningskommission

 • Beslutsdatum: 2011-09-12
  Giltigt: Tillsvidare, dock endast villkor 2–5
  Övrig information: Matcher i professionell boxning.
  Beslut dnr: 216-4592-2011PDF


Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska HEMA-förbundet

Örebro HEMA IF

 • Beslutsdatum: 2019-06-12
  Giltigt: 20 juni 2019
  Övrigt: Ungdomstävling för kadetter och juniorer i HEMA i Örebro den 20 juni 2019    

Beslut dnr 216-2782-2019PDF

 • Beslutsdatum 2019-09-02                                                                        Giltigt: 15 september 2019                                                                       Övrigt: Ungdomstävling HEMA i Örebro den 15 september 2019

Beslut dnr 216-4815-2019PDF

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska JuJutsufederationen

 • Beslutsdatum 2019-06-19
  Giltigt: Tidsbegränsat till och med den 15 juni 2022
  Övrig information: Matcher i Pro Combat Mixed Budo. Särskilda villkor

Beslut dnr 216-1222-2019PDF

 • Beslutsdatum 2019-06-19

Giltigt: Tidsbegränsat till och med den 15 juni 2022 Övrig information: Matcher i Combat Mixed Budo. Särskilda villkor

Beslut dnr 216-1223-2019PDF

 • Beslutsdatum: 2019-03-08
  Övrig information: Matcher i jujutsu
  Giltigt: Tidsbegränsat till och med den 1 maj 2021
  Beslut dnr 216-7273-2018PDF


Svenska Kickboxningsförbundet

 • Beslutsdatum: 2010-05-04
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Junior Kickboxning, Light Contact kickboxning, Full Contact kickboxning, Full Contact Low Kick kickboxning samt K-1.
  Beslut dnr: 216-00746-2010PDF

Kimura Shukokai Karate

Botkyrka Shukokai Karate​

 • Beslutsdatum​: 2017-05-29
  Giltigt: 19-21 juli 2018
  Övrig information: Turnering med matcher i Kimura Shukokai Karate i Stockholm den 19-21 juli 2018
  Beslut dnr 216-2147-2017PDF

WKF

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska Karateförbundet


Svenska Kampkonstförbundet

 • Beslutsdatum​: 2019-06-19
  Giltigt: 1 juli 2022
  Övrig information: Matcher för semikontakt i kempo
  Beslut dnr 216-1826-2019PDF

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska Karateförbundet

 • Beslutsdatum: 2018-01-18
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin karate. Regeländringar i regelverket "Tävlingssystem för Kyokushin Karate inom Svenska Karateförbundet".
  Beslut dnr 216-6556-2017länk till annan webbplats
 • Beslutsdatum: 2014-05-02
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Mästerskap Kyokushin karate.
  Beslut dnr: 216-2091-2014 PDF

 • Beslutsdatum: 2014-04-14
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin karate lättkontakt junior och lättkontakt senior samt semikontakt junior klass 2–3 och semikontakt senior enligt regelverket ”Tävlingssystem för Kyokushin Karate inom Svenska karateförbundet”.
  Beslut dnr: 216-2021-2014 PDF

 • Beslutsdatum: 2012-04-18
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin knock down.
  Beslut dnr: 216-2313-2012PDF

Swedish Karate Kyokushinkai

Svenska Kickboxningsförbundet

 • Beslutsdatum: 2019-10-04
  Giltigt: Tills vidare
  Övrigt: Ändringar i tävlingsregler för Low Kick och K1 samt Kick-Light och Junior Kickboxning. Beslut om nytt villkor.
  Beslut 216-4799-2019PDF
 • Beslutsdatum: 2018-11-11
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Ändringar i tävlingsregler för Low Kick och K1-style samt Kick-Light och Junior Kickboxning. Avslag i del av ansökan som rör tävlande med hörselnedsättning.
  Beslut 216-4734-2018PDF
 • ​Beslutsdatum: 2017-02-09
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Ändringar i tävlingsregler för Low Kick och K1-style samt Kick-Light och Junior Kickboxning​
  Beslut 216-6248-2016PDF

 • Beslutsdatum: 2016-09-15
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Ändringar i tävlingsregler för Full contact och Light contact
  Beslut dnr: 216-4238-2016PDF

 • Beslutsdatum: 2015-09-29
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i professionell kickboxning, A- och B-klass och A-klass full pro med förlängd matchtid om högst 15 minuter, fem ronder à tre minuter
  Beslut dnr: 216-4214-2015 PDF

 • Beslutsdatum: 2010-05-04
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Junior Kickboxning, Light Contact kickboxning, Full Contact kickboxning, Full Contact Low Kick kickboxning.
  Beslut dnr: 216-00746-2010 PDF

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

 • Beslutsdatum: 2007-01-10
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i ju-jutsu, karate (kumite), kendo, naginata, kickboxning och shootfighting.
  Beslut dnr: 216-15339-2006PDF

SKA Nordmark

 • Beslutsdatum: 2019-05-15
  Giltig: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i kämpalek och renässansfäktning

Beslut dnr 216-1861-2019PDF

 • Beslutsdatum: 2016-06-08
  Giltigt: Tidsbegränsat till och med 31 maj 2019
  Övrig information: Matcher i renässansfäktning.
  Beslut dnr 216-887-2016PDF

Svenska MMA förbundet

 • Beslutsdatum: 2018-02-09
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Regeländringar i befintliga tillstånd. Avslag i fråga om matchlängd.
  Beslut dnr 216-6757-2017PDF

Svensk professionell MMA

Svenska MMA Förbundet

 • Beslutsdatum: 2019-04-12
  Giltig: 1 juni 2019
  Övrig information: Matcher i Professionell MMA med förlängda matchtider i Stockholm den 1 juni 2019.
  Beslut dnr: 216-1640-2019PDF

Svensk amatör MMA

Svenska MMA Förbundet

Internationell professionell MMA

Svenska MMA Förbundet

Internationell amatör MMA

Svenska MMA Förbundet

Svenska Budo - och Kampsportsförbundet

Svenska MMA Förbundet

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet

 • Beslutsdatum: 2014-10-08
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Regeländringar avseende matcher i icke olympiskt taekwondo ITF kamp.

  Ingen verksamhet bedrivs enligt detta tillstånd efter 2016-09-15, då Svenska ITF Förbundets tillstånd dnr 216-2932-2016 trädde i kraft. Tillstånd dnr 216-4829-2014 kommer att upphöra att gälla efter att tillståndshavarens egenrapport för verksamhetsåret 2016 inkommit och godkänts av länsstyrelsen.
  Beslut dnr: 216-4829-2014PDF
 • Beslutsdatum: 2013-05-15
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Hapkido.
  Beslut dnr: 216-1529-2013PDF

 • Beslutsdatum: 2012-01-09
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i WTF kamp, avslag för bland annat avancerade kadetter, 30 sekunder rondvila och dispensmöjligheter.
  Beslut dnr: 216-6030-2011PDF

 • Beslutsdatum: 2009-03-11
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Klubbmästerskap.
  Beslut dnr: 216-23454-2008PDF

 • Beslutsdatum: 2008-06-18
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Ändring av åldersklasser i WTF.
  Beslut dnr: Dnr: 216-11055-2008PDF

 • Beslutsdatum: 2006-12-14
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i ITF och WTF.
  Beslut dnr: 216-16113-2006PDF

Svenska ITF Förbundet

Svenska Taekwondo Unionen

Svenska Muaythai Förbundet (Svenska Thaiboxningsförbundet)

 • Beslutsdatum: 2018-12-20
  Giltigt: Tidsbegränsat till 2020-12-31. C-klass medges tillstånd tills vidare. Avslag i del av ansökan som gäller funktionsnedsättning samt tillståndets giltighetstid.
  Övrig information: Matcher i fullkontakt - Muaythai A-klass, B-klass, IFMA-klass, C-klass
  Beslut diarienummer 216-6684-2018PDF

Svenska Kung Fu & Wushuförbundet

När du skickat in din ansökan prövas den av Kampsportsdelegationen som sedan beslutar om du eller din organisation beviljas tillstånd eller inte.

Så här handlägger vi din ansökan

När din ansökan kommit in och avgiften är betald kontrollerar en handläggare att ansökan är komplett. Om din ansökan är fullständig får du ett mottagningsbevis. Handläggaren presenterar sedan din ansökan för Kampsportsdelegationen som fattar beslut om du beviljas tillstånd eller inte. Kampsportsdelegationen är fristående från Länsstyrelsen. Läs mer om hur arbetet med tillstånd går till under rubriken Så arbetar vi med tillstånd för kampsportsmatcher.

Från att din ansökan kommit in meddelar vi dig om beslutet inom två eller tre månader (beroende på vilket tillstånd du söker). Om utredningen kräver längre tid kan handläggningstiden förlängas med högst tre månader.

Vad avgör om tillstånd beviljas eller inte?

Tillstånd att anordna kampsportsmatch lämnas under förutsättning att kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. Regeringen har gett vissa riktlinjer vid bedömning av ansökan:

 • Tydliga regler
 • Regelinnehåll
 • Utrustning
 • Kampområdet
 • Förfarande efter knockout
 • Uppföljning
 • Möjlighet att avbryta en ojämn match
 • Matchlängd
 • Åldersgräns för deltagare
 • Krav på anordnaren

Ytterligare information om regeringens riktlinjer vid prövningen av tillståndspliktiga kampsportsmatcher hittar du i:

Regeringens proposition 2014/15:62länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens proposition 2005/06:147länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklaga beslut

Om Kampsportsdelegationen beslutar att inte ge tillstånd eller om delegationen återkallar ett tidigare tillstånd, kan beslutet överklagas hos en allmän förvaltningsdomstol. I detta fall är första instans Förvaltningsrätten i Karlstad. Du skickar din överklagan till Länsstyrelsen i Örebro län:

Länsstyrelsen i Örebro län
Kampsport
701 86 ÖREBRO

Vem gör vad 

Arbetet med tillstånd för kampsportsmatcher är fördelat mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Kampsportsdelegationen. Kampsportsdelegationen prövar ansökningar och beslutar om sanktioner. Länsstyrelsen i Örebro län utför tillsyn för att se till att kampsportsmatcher utförs i enlighet med de tillstånd som utfärdats.

Kampsportsdelegationen prövar tillstånd

Kampsportsdelegationen prövar ansökningar om tillstånd att anordna kampsportsmatcher och beslutar om sanktioner. Kampsportsdelegation finns vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Det här gör kampsportsdelegationen:

 • Prövar tillstånd
 • Beslutar om sanktioner
 • Meddelar varningar
 • Återkallar tillstånd helt eller delvis

Roller inom kampsportsdelegationen

Kampsportsdelegationen består av:

 • en ordförande, samt en ersättare
 • en mediciniskt sakkunnig, samt en ersättare
 • en sakkunnig i idrott, samt en ersättare

Vilka ingår i Kampsportsdelegationen

Roll

Person

Utsedd av

Bakgrund

Ordförande

Christian Groth

Regeringen

Chefsrådman och avdelningschef vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Ersättare för ordförande

Anne Sjöblom

Regeringen

Tidigare varit assessor vid Svea hovrätt.

Medicinskt sakkunnig

Albert Hietala

Länsstyrelsen

Specialist inom neurologi vid Neurologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Ersättare för medicinskt sakkunnig

Jan Lexell

Länsstyrelsen

Överläkare för Neurologi och Rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus och professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds Universitet.

Sakkunnig i idrott

Michael Sjölin

Länsstyrelsen

Domare både nationellt och internationellt inom Kickboxning och Wushu.

Ersättare för sakkunnig i idrott

Tomas Eriksson


Verksam som President i det Internationella Innebandyförbundet och ledamot av Riksidrottsstyrelsen.


Om du har frågor

Om du har frågor som riktar sig till Kampsportsdelegationen kontaktar du Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelsen i Örebro län utför tillsyn av kampsportsmatcher. Det innebär att vi kontrollerar att kampsportsmatcher anordnas enligt tillstånd och villkor i besluten. Vi tar också emot ansökningar, lämnar förslag på beslut och upprättar polisanmälan vid misstanke om brott.

Det här gör Länsstyrelsen i Örebro län

 • tar mot ansökningar/anmälningar och handläggning av dessa
 • lämnar förslag på beslut till Kampsportsdelegationen
 • tillsyn av kampsportsmatcher
 • upprättar polisanmälan vid misstanke om brott mot kampsportslagen
 • har kontakt med allmänheten och media

Vad innebär tillsynen av kampsportsmatcher?

Länsstyrelsen i Örebro län kan utöva tillsyn av kampsportsmatcher som fått tillstånd. Vi har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som vi behöver. Vi har även rätt att få närvara vid kampsportsmatcherna.

Om tillståndshavaren bryter mot tillståndet och villkor kan Länsstyrelsen besluta om att överlämna ärendet till Kampsportsdelegationen. Kampsportsdelegationen prövar om tillståndet ska återkallas, helt eller delvis, eller om en varning ska meddelas.

Vilket ansvar har kampsportsförbunden?

För organisationer som har meddelats tillstånd för viss tid eller tills vidare kommer Länsstyrelsen i sitt tillsynsarbete i första hand att kontrollera att organisationen sköter egenkontrollen av de kampsportsmatcher som anordnas inom organisationen. Det är den organisation som beviljats ett generellt tillstånd som ansvarar för att arrangörer som är knutna till organisationen följer tävlingsregler och säkerhetsrutiner vid anordnandet av kampsportsmatcher.

Kampsportsmatcher utan tillstånd är straffbart

Att anordna kampsportsmatcher utan tillstånd är straffbart och ligger i första hand under polismyndighetens ansvarsområde.

Den som lämnar felaktiga uppgifter i en ansökan, kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Även den som deltar, ekonomiskt understödjer en match, upplåter lokal eller tjänstgör som domare eller sekond vid sådan match kan dömas till böter. Detsamma gäller för den som i egenskap av manager ingår avtal om anordnande av kampsportsmatch utan tillstånd.

Kampsport enligt lagen

Kampsport enligt lagens mening tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud. Annat våld kan exempelvis vara att deltagarna tillåts att skalla eller knäa motståndaren eller stöta med någon form av redskap mot motståndaren.

Kännetecknande för flera kampsporter är att matcherna består av kampmoment, och att det är tillåtet att med sparkar eller slag, med eller utan redskap, träffa någon del av motståndarens kropp. En kampsportsmatch anses tillåta träffar mot huvudet såväl när fullkontaktträff som träff med begränsad kraft mot huvudet är tillåtet.

Kontakt