Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brattforsen

Vattendrag med forsande vatten mellan stenar och klipputsprång

Brattforsen. Foto: Elisabeth Karlsson

Naturreservatet Brattforsen är ett av länets mest kända forsområden. Här löper den annars lugnt flytande Nittälven i ett vilt och dramatiskt forsavsnitt genom branta sluttningar och lodräta strandklippor. Det frustande vattnet kastar sig på flera håll ner i vattenfall som under vårfloden är mäktiga att titta på.

Naturreservaten i Nittälvsdalen

Utmed vattendraget Nittälven sträcker sig ett stort, sammanhängande vildmarksområde med många naturreservat.

Nittälvsdalen - ett kluster av naturreservat

Gammal skog med sällsynta arter

Nittälvens botten och en bred strandremsa består av bland annat bergarten leptit och leptitblock. I barrskogarna längs älven växer gott om hänglavar, exempelvis de sällsynta violettgrå tagellav och brokig tagellav. I de öppnare partierna finns även björk, rönn, gräs och örter. Skogen i reservatet ska få utvecklas fritt mot naturskog. I en gammal skog finns det gott om döda träd och träddelar, där många insekter, fåglar, mossor, svampar och lavar trivs, arter som har svårt att klara sig i våra vanliga produktionsskogar. Har du tur kan du här få se både tretåig hackspett och gråspett.

Forsen skapar ett speciellt klimat

Närmast stranden finns en smal bård av blåtåtel, pors, småbjörkar, gråal, borsttistel, ängsvädd och blodrot. Kring de branta forspartierna skapas speciella klimatförhållanden, där flera ovanliga mossor trivs. Exempelvis stor revmossa, skuggmossa, liten måntandsmossa och vedtrappmossa. Intill älvvinkeln vid forsen växer rikligt av hällebräken.

Spår efter flottning

På Nittälven flottades förr timmer ner till sjön Ljusnaren. Fortfarande syns spår efter sprängningar där åfåran rensats och stenarmar som styrde timret genom de branta forsarna. Nittälven är i dag helt oreglerad, det gör att fiskar som bäcköring utan hinder kan vandra utmed hela älvens sträckning.

Internationellt värdefullt Ramsarområde

Sverige har utsett Nittälven som ett Ramsarområde där bland annat naturreservatet Brattforsen ingår. Ramsarkonventionen är ett internationellt avtal med syfte att uppnå bevarande och hållbart nyttjande av våtmarker. De länder som undertecknat konventionen ska bland annat utse de mest värdefulla våtmark- och vattenmiljöerna i landet som Ramsarområden och se till att de bevaras.

Tillgänglighet

En markerad stig löper runt reservatet och tar dig längs båda sidorna av Nittälven. Ett vindskydd med eldplats finns på västra sidan om älven.

Finns det ved?

Ved finns vid eldplatsen. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande gäster. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved. Det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet.

Gästböcker har legat ute i vindskyddet vid Brattforsen under flera år. Där kan besökare skriva om sina upplevelser i reservatet eller bara en liten hälsning. Här hittar du några utdrag.

2005-08-27

Vi har haft en underbar dag med sol och vackert väder. Vi har ätit lunch på en bergsknalle på Nordsjöhöjden med vit linneduk och allt. Fortsatte sedan hit och drack vårat kaffe på maten. Livskvalitet kallas detta. Ett gott råd när ni kommer hit: Slut era ögon och lyssna till vattnets brus och trädens sus. Njut!

2006-06-11

Vi saknar inte ESSINGELEDEN.

-Två stockholmare med hund

2006-07-09

Fikat smakade underbart ute på stenhällen. ”Ekke” ekorre höll utkik, vattnet forsade, solen sken, fantastiskt med andra ord!

2006-09-07

Minns i November, den sköna September, Vid Brattforsens brusande stränder.

2006-08-10

I Brattforsens brus står tiden stilla, och man blir dåsig av Brattforsens brus, du letar dig fram du lilla Nittälven, långt från stökiga hus.

2008-08-29

Vi är här med våra 4-fotade vänner, grillar, lyssnar till forsen och har det skönt.

2009-07-14

Solen lyser och Brattforsen glimmar som guld. Så vackert! Jag blev sugen på att sova över i vindskyddet.

2009-09-15

Denna vackra och ljuvliga plats med solen och värmen. Sommaren är bakom oss, hösten här nu. Ljudet från forsen är helande, den magiska naturen. Här vill jag vara ofta, med mina nära och kära. Vi återkommer till denna underbara plats med korv och vänner.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • medföra ej kopplad hund
 • bortföra mineral samt skada fast berg, stenblock och övrig mark genom t ex grävning eller stenknackning
 • göra upp eld annat än på härför anvisad plats
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor eller lavar
 • tälta
 • anordna snitslade spår
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • framföra motordrivet fordon eller cykla
 • fiska

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg

Bildat år: 1978 (3 hektar), utvidgat år 2000

Areal: 14 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Ramsar: Området ingår i den globala naturvårdskonventionen Ramsar

Natura 2000: Området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240093 Brattforsen

Beslut och skötselplan för naturreservatet Brattforsen Pdf, 2.2 MB.

Läs mer om ramsarområdet Nittälven (ramsar.org) Länk till annan webbplats.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240093 Brattforsen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Brattforsen ligger i Ljusnarsbergs kommun. Från Uvbergsbron, följ väg norrut ungefär 4,5 km innan du når reservatets parkering.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss