Haparanda skärgård

Badstrand

En av Sandskärs badstränder. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Haparanda skärgårds nationalpark består av flera öar i Bottenviken. Den största ön heter Sandskär och är en populär ö att besöka, med spännande natur och kulturhistoria. På Sandskär finns bland annat hamn, tältplatser, och uthyrningsstugor.

Sandskär - kontrasternas ö

Sandskär är kanske mest känt för sina långa sandstränder och imponerande sandformationer. Men här finns också urskogar av knotiga tallar, blommande strandängar, torra enbuskhedar och frodiga björklundar. Här möter skogens arter skärgårdens och havets växter och djur. På ön har man sett 251 olika fågelarter. Även den växtintresserade har mycket att upptäcka på Sandskär.

Tillgänglighet

På ön Sandskär finns hamn, övernattningsstugor, dass, bastu, tältplats med mera. En fem kilometer lång vandringsstig går från Kumpula till Nordudden. Den är delvis spångad, men inte tillgänglighetsanpassad. Ett häfte med information till 20 punkter längs leden finns att köpa i turistbyrån i Haparanda, på turbåten eller genom självbetjäning i Kumpulastugan. För mer information om tillgänglighet, kontakta Haparanda-Tornio turistinformation.

Människans skärgård

Sedan Sandskär steg ur havet har människor sökt sig hit för att jaga säl och fiska. Här finns ett kapell, gamla husgrunder, båtlänningar och gistgårdsrösen där ställningarna för näten ställdes upp. Än idag söker sig många till sina fiskarstugor på Sandskär för att fiska. Idag fiskar man mest sik, siklöja och lax.

Växt- och djurliv

I havet kan man få syn på sälar, både vikare och gråsäl. På öarna finns älg och ibland någon ren. Här finns också rödräv, skogshare och ekorre. När det gäller fågelliv är utbudet brett, med till exempel dalripa, svartvit flugsnappare, hedarnas småspovar och strändernas småskrakar, viggar och stjärtänder. Vanliga vadare är grönbena, större strandpipare och gluttsnäppa. Eftersom ön ligger nästan så långt österut som man kan komma i Sverige ses ibland ostliga arter som dvärgsparv på Sandskär.

Den växtintresserade har också mycket att upptäcka i nationalparken. Det finns till exempel flera endemiska arter här. Det betyder att de i hela världen endast har sin växtplats runt Bottenviken. Gultåtel och bottnisk malört är några av dessa arter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Haparanda skärgårds nationalpark är det tillåtet att medföra kopplad hund under hela året. Fiske samt bär- och matsvampplockning är också tillåtet enligt gällande lagstiftning.

  • Du får inte skada mark, block eller vegetation, jaga eller störa djurlivet på annat sätt, föra bort naturföremål eller framföra motordrivet fordon (undantag snöskoter närmsta väg till stuga inom bebyggelseområden).
  • Du får bara tälta och göra upp eld på anvisad plats och husdjur får inte släppas lösa.
  • Vissa öar inom nationalparken får inte angöras eller beträdas från 1 maj till 31 juli varje år.

Föreskrifter och allmänna råd, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förTältplats Tältplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Haparanda

Storlek: 6600 hektar (66 kvadratkilometer)

Bildat år: 1995

Förvaltare: Länsstyrelsen Norrbotten

Övrigt: Nationalparken består av ett antal öar varav den största heter Sandskär. På Sandskär finns en hamn i fiskeläget Kumpula. Övernattningsstugor kan hyras, se länk nedan. Två tältplatser finns på Sandskär. På övriga öar får man tälta var man vill.

Naturstig: En fem kilometer lång markerad led går över Sandskär, från Kumpula till Nordudden. Ett häfte med information till 20 punkter längs leden finns att köpa i turistbyrån i Haparanda och genom självbetjäning i Kumpulastugan. Häftet finns på svenska, finska och engelska.

Hitta hit

Haparanda skärgård nås sommartid med båt och vintertid med skoter eller skidor. För aktuell turbåtstrafik kontakta Haparanda-Tornio turistinformation. Närmaste större hamn på fastlandet ligger i Nikkala strax utanför Haparanda stad. Från E4 är det skyltat till Nikkala. Ibland går det även turer från Luleå eller Kalix. Med egen båt: På huvudön Sandskär kan man lägga till vid fiskeläget Kumpula i söder. Farleden in har ett djup av 2,9 meter vid normalvattenstånd och är märkt med ensmärken på land och tre par farledsprickar. Var beredd på att vattendjupet kan vara lägre om isen flyttar på stenar. Observera att du använder farleden på egen risk. Inne i hamnen ligger man väl skyddad bakom en pir vid en lång brygga. Under högsäsong uppstår ibland trängsel. Man kan också lägga till vid sandstranden på norduddens östra sida.

Haparanda stjärnlogotyp

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss