Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt EU-projekt ska klimatanpassa Abisko nationalpark

Ett foto av två människor som skidrar i fjällen med sol och snö.

EU-projektet CLAP ska ta reda på mer om effekterna av klimatförändringarna på nationalparker och naturturism och hur det kan hanteras. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Jan-Erik Nilsson

Länsstyrelsen i Norrbottens län har tillsammans med aktörer i norra Norge och Finland fått medel från EU-fonden Interreg Aurora för ett gränsöverskridande projekt med klimattema.

Projektet CLAP, som står för "Climate change communication and adaptation in Arctic protected areas", ska under tre år arbeta med att anpassa förvaltningen av skyddad natur för att kunna hantera effekter av klimatförändringarna.

Klimatförändringarna är ett faktum och uppvärmningen är störst i norra Sverige och på vintern. Det är ett angeläget projekt som nu startar, säger Anna Berhan, projektledare på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Nationalparker först ut

Klimatanpassningsarbetet ska påbörjas i nationalparkerna Abisko i Sverige, Reisa i Norge samt Oulanka och Pallas-Yllästunturi i Finland. Dessutom ska fyra nordliga besökscentra (naturum) gemensamt utveckla sin klimatkommunikation till besökare. Det görs för att öka besökarnas förståelse för klimatförändringarna och de anpassningar som måste göras samt för att öka säkerheten och inspirera till en hållbar turism.

Länsstyrelsen kommer under projektet bjuda in intressenter kring Abisko nationalpark för att delta i arbetet med att analysera effekter och diskutera åtgärder.

Egna utsläpp ses över

Frågor kring de egna förvaltarnas säkerhet vid fältarbete och hur de egna utsläppen kan minskas ingår också i projektet, liksom att testa nya, klimatsmarta förvaltningsmetoder och friluftslivsanordningar.

Nordiskt samarbete en fördel

Förutsättningarna i norra Norge och Finland liknar på många sätt våra i norra Sverige. Genom att samarbeta kommer vi kunna lära oss av varandra och få fram metoder för klimatanpassning som passar just oss, säger Berhan.

Projektet har en total budget på drygt 2 miljoner euro och ska pågå från 1 mars 2024 till 31 december 2026.

Fem organisationer

Förutom Länsstyrelsen i Norrbottens län medverkar Metsähallitus från Finland samt Reisa nationalpark, Halti besökscenter och Statsforvalteren i Troms og Finnmark från Norge.

Aktiviteter

Några av de planerade aktiviteterna inom projektet är:

 • Kompetenshöjning om klimatscenarios och klimatanpassning.
 • Utbildning i metod för klimatanpassning av skyddade områden.
 • Risk- och sårbarhetsanalys av klimatförändringarnas effekter på Abisko nationalpark, med utgångspunkt i ett framtida klimatscenario.
 • Klimatanpassningsplanering för Abisko nationalpark med flera pilotområden.
 • Handbok med metod för klimatanpassning av skyddad natur.
 • Test av el-snöskotrar med mera inom naturförvaltningen.
 • Utbildning inom konstruktion av klimatanpassade leder.
 • Utformning av en klimat-smart rastplats, pilotprojekt i Oulanka nationalpark.
 • Kommunikation till skolelever om klimatförändringar i Arktis.
 • Kommunikation om klimat och klimatanpassning till besökare i skyddade områden.
 • Modell för framtida samverkan om klimatförändringar i norra Norge, Sverige och Finland.
Logotyp för Interreg Aurora

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss