Utbetalning av stöd du sökt 2015-2023

Här hittar du information om hur du ansöker om utbetalning för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar du sökt inom Landsbygdsprogrammet åren 2015–2023.

Du som har fått beslut om stöd ansöker om utbetalning hos Jordbruksverket. Det gäller följande stöd:

 • Energieffektivisering och energigrödor
 • Investeringsstöd till förnybar energi
 • Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar
 • Investeringar i kommersiell och offentlig service
 • Investeringar i rekreation och turism
 • Investeringar i småskalig infrastruktur
 • Investeringsstöd till biogasproduktion
 • Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden
 • Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Miljöinvestering – reglerbar dränering
 • Miljöersättning för att restaurera betesmarker och slåtterängar
 • Miljöinvestering - anlägga tvåstegsdiken
 • Miljöinvestering - förbättrad vattenkvalitet
 • Miljöinvestering våtmark och dammar - biologisk mångfald
 • Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet
 • Miljöinvestering för engångsröjning av betesmark
 • Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur
 • Samarbeten för kortare livsmedelskedjor och lokal marknad
 • Samarbeten för nya jobb på landsbygden
 • Startstöd till unga lantbrukare
 • Stöd till bredbandsutbyggnad
 • Stöd till hembygdsgårdar
 • Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer
 • Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Ansök om utbetalning

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Där laddar du även upp dina underlag.

För Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar samt Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar ansöker du om utbetalning i SAM Internet.

Registrera utgifter

Jordbruksverket har en guide om hur du registrerar dina utgifter och ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

Guide för ansökan om utbetalning, pdf Länk till annan webbplats.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Landsbygdsutvecklingsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss