Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns sju olika stöd inom ökad konkurrenskraft. Mer information om dessa finns i flikarna nedanför.

Ansökningsomgångar 2024

Ansökningsomgång 1: 1 januari - 30 april med tillgänglig budget 7 066 546 kronor

Ansökningsomgång 2: 1 maj - 31 augusti med tillgänglig budget 7 066 546 kronor.

Ansökningsomgång 3: 1 september - 31 december med tillgänglig budget 7 066 546 kronor.

Kommande utlysningar 2024

Inga planerade utlysningar under 2024.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Ökad lönsamhet 320/40/360
 • Lönsamt företag 200/40/240
 • Lönsam investering 180/20/200
 • Behov av stöd 100/100/200

Summa: 800/200/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 550 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Utlysning 2024

1 februari 2024 - 31 maj 2024 med tillgänglig budget 8 327 277 kr. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas.

1 september 2024 - 31 december 2024 med tillgänglig budget 8 327 277 kr. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsam investering

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Ökad lönsamhet 320/40/360
 • Lönsamt företag 200/-/200
 • Lönsam investering 180/160/340
 • Behov av stöd 100/-/100

Summa: 800/200/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 650 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Ansökningsomgångar 2024

Ansökningsomgång 1: 1 januari - 30 april med tillgänglig budget 683 859 kronor.

Ansökningsomgång 2: 1 september - 31 december med tillgänglig budget 683 859 kronor.

Kommande utlysningar

1 maj 2024 - 31 augusti 2024 med tillgänglig budget 683 859 kronor. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas.

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Livsmedel

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Ökad lönsamhet 320/-/320
 • Lönsamt företag 200/-/200
 • Lönsam investering 180/-/180
 • Behov av stöd 100/40/140
 • Livsmedel 100/60/160

Summa: 900/100/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 420 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Ansökningsomgångar 2024

Ansökningsomgång 1: 1 januari - 30 april med tillgänglig budget 949 804 kronor.

Ansökningsomgång 2: 1 september - 31 december med tillgänglig budget 949 804 kronor.

Kommande utlysningar 2024

1 maj 2024 - 31 augusti 2024 med tillgänglig budget 949 804 kronor. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Ökad lönsamhet 320/40/360
 • Lönsamt företag 200/40/240
 • Lönsam investering 180/20/200
 • Behov av stöd 100/100/200

Summa: 800/200/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 400 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Ansökningsomgångar 2024

Ansökningsomgång 1: 1 januari - 30 april med tillgänglig budget 1 367 719 kronor

Ansökningsomgång 2: 1 september - 31 december med tillgänglig budget 1 367 719 kronor.

Kommande utlysningar 2024

1 maj 2024 - 31 augusti 2024 med tillgänglig budget 1 367 719 kronor. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Ökad lönsamhet 320/80/400
 • Lönsamt företag 200/40/240
 • Lönsam investering 180/40/220
 • Behov av stöd 100/40/140

Summa: 800/200/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 500 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Stödnivå och högsta stödbelopp

Stödprocenten är 50% och högsta stödbelopp är 500 000 kr.

Ansökningsomgångar 2024

Ansökningsomgång 1: 1 januari - 30 april med tillgänglig budget 1 139 765 kronor

Ansökningsomgång 2: 1 september - 31 december med tillgänglig budget 1 139 765 kronor.

Kommande utlysningar 2024

1 maj 2024 - 31 augusti 2024 med tillgänglig budget 1 139 765 kronor. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas.

Prioriteringar

I stödet investeringsstöd för minskad ammoniakavgång finns enbart nationella prioriteringar.

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Investeringsalternativ 250/-/250
 • Minskad ammoniakavgång 750/-/750

Summa: 1000/-/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 300 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Utlysning 2024

1 februari 2024 - 31 maj 2024 med tillgänglig budget 8 377 277 kronor. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas.

1 september 2024 - 31 december 2024 med tillgänglig budget 8 377 277 kronor. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Ökad lönsamhet 320/-/320
 • Lönsamt företag 200/-/200
 • Lönsam investering 180/100/280
 • Behov av stöd 100/100/200

Summa: 800/200/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 560 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landsbygdsutvecklingsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss