Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Ansökningsomgångar 2024

Ansökningsomgång 2: 1 maj - 31 augusti med tillgänglig budget 939 802 kronor.

Ansökningsomgång 3: 1 september - 31 december med tillgänglig budget 939 802 kronor.

Den budget som inte går åt inom en ansökningsomgång flyttas till nästkommande ansökningsomgång.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2024.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Behov av stöd
  • Ökad sysselsättning
  • Nystartat företag

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

  • Ökad lönsamhet 160/-/160
  • Lönsamt företag 120/-/120
  • Lönsam investering 150/-/150
  • Behov av stöd 100/40/140
  • Ökad sysselsättning 180/60/240
  • Nystartat företag 90/100/190

Summa: 800/200/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 300 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landsbygdsutvecklingsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss