Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Vill du förädla jordbruks-, trädgårds-, rennäringsprodukter eller naturprodukter till livsmedel kan du få stöd för investeringarna.

För att söka stödet måste du ha ett jordbruks-, trädgårds-­ eller rennäringsföretag eller driva ett företag som högst omsätter 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Ansökningsomgångar 2024

Ansökningsomgång 2: 1 maj - 31 augusti med tillgänglig budget 1 200 000 kronor.

Ansökningsomgång 3: 1 september - 31 december med tillgänglig budget 1 200 000 kronor.

Den budget som inte går åt inom en ansökningsomgång flyttas till nästkommande ansökningsomgång.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2024.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Behov av stöd
  • Ökad sysselsättning
  • Nystartat företag

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

  • Ökad lönsamhet 160/-/160
  • Lönsamt företag 120/-/120
  • Lönsam investering 150/-/150
  • Behov av stöd 100/40/140
  • Ökad sysselsättning 180/60/240
  • Nystartat företag 90/100/190

Summa: 800/200/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 300 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landsbygdsutvecklingsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss