Startstöd 2023-2027

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2023.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena:

 • Starta utan befintlig verksamhet
 • Ta över befintlig verksamhet

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsamt företagande
 • Inkomst från företaget
 • Utbildning utanför de gröna näringarna

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Effektiva arbetsmetoder 60/-/60
 • Lönsamt företagande 180/50/230
 • Inkomst från företaget 60/50/110
 • Utbildning inom de gröna 200/-/200
 • Utbildning utanför de gröna 40/30/70
 • Erfarenhet inom de gröna 80/-/80
 • Erfarenhet utanför de gröna 40/-/40
 • Plan för fortbildning 40/-/40
 • Starta utan befintlig verksamhet -/100/100
 • Ta över befintlig verksamhet -/70/70

Summa: 700/300/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 525 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt