Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Blå jungfrun

Redan på 1400-talet omgavs ön Blå Jungfrun med magiska föreställningar om häxor och trolldom, men här finns också en mångfald av växter och djur.

Blå jungfrun

I den frodiga ädellövskogen söder om toppen växer en ymnig flora och sällsynta lavar. Lövskogen är hem för en rad ovanliga skalbaggar. Ön har också ett rikt fågelliv med arter som havsörn, skärpiplärka och tobisgrissla.

Blå Jungfruns yta mäter 65 hektar vilket motsvarar två tredjedelar av nationalparkens yta. Resten består av vatten. Själva urberget är anledningen till att ön blivit skyddad som nationalpark. Graniten dominerar, men här finns också yngre bergarter som intresserat forskare. Öns runda profil och mjukt skulpterade hällar är formade av inlandsisen. Under istiden bildades också öns många jättegrytor.

Blå jungfrun på webbplatsen Svenska nationalparker Länk till annan webbplats.

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss