Länsstyrelsen Jönköping – Jönköping

Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19

Här hittar du information om restriktioner och allmänna råd som gäller från 1 december 2021.

KALENDER

 • 07 08 feb 2022 Klocka som ikon Heldag
  Utbildning - samtal för frihet Under våren 2022 kommer yrkesverksamma i Jönköpings län erbjudas utbildning kring samtal med våldsutsatta i nära relation.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 10 feb 2022 Klocka som ikon 09.00 - 17.00
  Fortbildningskurs för användning av växtskyddsmedel utomhus 1 L – 2 L Fortbildningskurs på Tenhults naturbruksgymnasium för dig som behöver förnya din behörighet för växtskyddsmedel. Kursen hålls av Kristian Jochnick från länsstyrelsen i Västra Götaland.

  Ingen anmälan krävs

 • 11 feb 2022 Klocka som ikon 09.00 - 09.45
  Information om Klimatklivet Ta ett klimatkliv! Få senaste nytt om klimatinvesteringsstödet Klimatklivet. Vi bjuder in till en digital informationsträff där du får råd och tips om vad du kan söka stöd för.

  Anmäl dig här – senast 10 februari

 • 22 feb 2022 Klocka som ikon 09.00 - 09.45
  Information om Klimatklivet 22 feb Ta ett klimatkliv! Få senaste nytt om klimatinvesteringsstödet Klimatklivet. Vi bjuder in till en digital informationsträff där du får råd och tips om vad du kan söka stöd för.

  Anmäl dig här – senast 21 februari

Om oss

Licensjakt efter lodjur 2022

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Jönköpings län. Här kan du läsa om varför beslutet har fattats.

Besöksmål

Alversjöskogen ett nytt naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat om ett nytt naturreservat i Eksjö kommun. Syftet är bland annat att bevara ett stort sammanhängande och varierat barrskogsområde.

Miljö och vatten

Klimat och energi

FN:s senaste klimatrapport belyser stora utmaningar kring den globala uppvärmningen. Energi- och klimatfrågor är några av Länsstyrelsens viktiga uppgifter.

Om oss

Samla på platser

Vill du få nya tips på intressanta natur- och kulturområden i din närhet? Här kan du hitta en karta och krysslista över intressanta natur- och kulturområden i din närhet.

Samhälle

Långa handläggningstider inom arkeologin

På grund av en ansträngd arbetssituation är det för tillfället lång handläggningstid för arkeologiska frågor. På den här sidan finns mer information och kontaktväg.

Om oss

Två åtgärdsprogram för klimatet

Länsstyrelsen i Jönköpings län har fastställt två nya åtgärdsprogram inom klimatområdet. Ett för Minskad Klimatpåverkan och ett för Anpassning till ett förändrat klimat.

NYHETER

 • 2022-01-26

  Vildsvinsförvaltningsplan

  Nu finns en reviderad plan för vildsvinsförvaltning i Jönköpings län. Viktiga mål är att minska risken för trafikolyckor med vildsvin och att minska risken för skador på egendom.
 • 2022-01-25

  Förhöjda halter av PFOS i röding från Vättern

  Vid provtagning av röding i Vättern konstaterade Länsstyrelserna runt sjön förhöjda halter av PFOS. Det finns idag inga gr...
 • 2022-01-24

  Påvisad fågelinfluensa hos svan i Gränna

  En svan som hittades sjuk i lagunen i Gränna av privatpersoner under mellandagarna 2021 har konstaterats smittad av fågeli...
 • 2022-01-20

  Nya möjligheter att söka klimatinvesteringsstöd

  Klimatklivet har i år fått ett utökat anslag. Det innebär att det finns mer pengar att söka för klimatinvesteringar i läne...