03 maj 2024 klocka 08.45 - 15.15

Länsstyrelsens vårkonferens om samhällsplanering

Varmt välkommen till vårens konferens om samhällsplanering där vi bland annat kommer lyfta nya vägledningar och tips från Länsstyrelsen. Medverkar gör även Boverket, Göteborgs stad och Habo kommun.

Program

8.45 - Registrering och fika

9.15 - Landshövding Brittis Benzler hälsar välkommen!

9.25 - Tips och råd från Länsstyrelsen
Länsstyrelsen informerar om nyheter som är på gång och vägledningar som tagits fram. Tips och råd om hantering av frågor rörande bland annat förorenade områden och översvämning.

10.30 - Gestaltning i detaljplanering
Genom planeringsansvaret har kommunen en betydande roll i gestaltningen av människors livsmiljöer. Boverket pratar om detaljplanens roll i gestaltningsarbetet och tipsar om hur kommunen kan tänka kring utformning av både planen och dess planbestämmelser. Emma Rosenblom, Boverket

11.30 - En länsjurists betraktelser
Lite nedslag i aktuella frågor kring juridik och plan- och bygglagen. Vad innebär till exempel särkrav och hur är det lämpligt att reglera i en detaljplan? Ben Heimdal, rättsenheten Länsstyrelsen

12.00 - Lunch

13.00 - Barnens plats i planeringen
Barn utgör en stor del av befolkningen i våra samhällen. De bor, pendlar, utbildar sig, sportar, leker och möts. Vilket innebär att de har ett behov av staden och samhället, tillika behöver staden och samhället dem. Hur ska barnens behov mötas av samhällsplaneringen och hur kan man jobba med detta i planprocessen? Göteborgs stad har länge varit i framkant vad gäller barnperspektivet i stadsbyggandet. Vilka förutsättningar och metoder finns för att arbeta med barns eget perspektiv i stadsutvecklingen och vilka effekter har Göteborgs arbete gett? Mie Svennberg och Malin Sunnemar, Göteborgs stad

14.45 - Habos sommarprojekt
Kommunen berättar om arbetet med det nyckelprojekt som startades 2019 i samarbete med Länsstyrelsen. Ambitionen med nyckelprojekten var att utgöra utgångspunkt för en lokal lärprocess där resurser, kompetens och beslutsmandat från olika aktörer kan samlas och leda till konkreta förändringar. Linda Tubbin, Habo kommun

15.15 - Fika och avslutande mingel ­

Målgrupp

Konferensen vänder sig till tjänstepersoner och politiker som arbetar med planfrågor.

Var:
Elite Stora hotellet, Jönköping
Kostnad:
ca 600 kr ex moms. Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Sista anmälningsdag:
17 apr 2024

Välkommen med din anmälan!

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 17 april klockan 17.00.Genom att fylla i formuläret godtar du att vi behandlar dina uppgifter för kursadministration. Efter kursen raderas uppgifterna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss