Upptäck länets kulturarv

Vi arbetar för att öka tillgängligheten vid länets skyddade kulturmiljöer. Hur tillgänglig ett besöksmål är kan handla om hur du får information om att det finns eller hur den fysiska miljön på platsen är. Ibland kan det till och med vara så att du inte ens kan ta dig till platsen.

I vårt arbete med tillgänglighet vill vi jobba med att sprida information och kunskap om länets kulturarv för att göra det enklare för dig att ta del av länets kulturmiljöer.

Filmer för att visa intressanta platser

Filmerna vänder sig till alla, men framför allt till dig som har en fysisk funktionsnedsättning som gör att du kan ha svårt att ta dig till dessa platser. De har även ett pedagogiskt värde och kan visas för barn i olika åldrar, nysvenskar och/eller syntolkas för synskadade.

Filmerna är cirka 3–8 minuter långa och de platser eller objekt som valts ut är:

  • fångstgropar kring Hårkan och Långan
  • ödesbölet Svedäng i Alsen,
  • Östra Arådalens fäbodvall
  • hällmålningarna på Flatruet
  • Duved skans – en militärhistorisk ruin.

Filmerna är producerade av Jamtli och finansierats av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Fångstgropar – Jämtlands läns vanligaste fornlämning

Ödesbölet Svedäng – en medeltida ödegård

Östra Arådalens fäbodvall

Östra Arådalens fäbodvall ligger i Oviksfjällen, vid Hundshögens sydvästra fot i Jämtlands län. Vallen har varit i drift i över 350 år och är idag en av få mer eller mindre traditionellt brukade fäbodvallar. I filmen får vi se hur livet på fäbodvallen såg ut förr och hur den används idag.

Hällmålningarna på Flatruet

På Flatruet i Härjedalen finns en stor hällmålning med flera figurer på, framför dem har man hittat sönderskjutna pilspetsar och i området finns flera spår efter stenålderns människor. I filmen diskuteras varför målningarna kan ha kommit till och vilka det var som målade. Varför har man målat just här? Och hur såg livet egentligen ut under stenåldern?

Duved skans – en militärhistorisk ruin

Nära Karolinermonumentet i Duved finns Duved skans. Skansen byggdes år 1700 och hade en central roll under det Stora nordiska kriget då generallöjtnant Carl Gustaf Armfeldt, på order av kung Karl XII, ledde armén för att inta Trondheim. I filmen får vi höra mer om hur skansen användes och hur byn Duved kan ha påverkats av arméns närvaro.

Kontakt

Katarina Johansson

Kulturmiljöhandläggare