Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Den som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Hur ansöker jag om tillstånd?

  • Fyll i ansökningsblanketten och skicka in till länsstyrelsen via e-post: jamtland@lansstyrelsen.se
  • Betala ansökningsavgiften till Länsstyrelsens bankgiro 5051–5659, ange för- och efternamn, "Metallsökare" samt diarienummer vid inbetalningen.
  • Ansökningen handläggs när avgiften är betald.

Länsstyrelsen ger inte tillstånd till metallsökning på fornlämningar eller i närheten av dem. Tänk på att för stora sökområden exempelvis en socken eller kommuner ges aldrig tillstånd till.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Kontakt

Katarina Johansson

Kulturmiljöhandläggare

Olle Hörfors

Antikvarie/Arkeolog

Björn Oskarsson

Handläggare

Telefon 010-2253219