Ansvariga myndigheter

Här har vi samlat information från flera myndigheter om hur de arbetar med med anledning av covid-19.

Om Länsstyrelsens arbete och samverkan i länet

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för det regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i länet. Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan Regionen och länets alla åtta kommuner genom att hålla alla uppdaterade om läget och förmedla frågor och svar mellan aktörerna.

Länsstyrelsens corona-kansli

Sedan den 1 november 2020 jobbar vi i ett corona-kansli där en samordnare leder arbetet. Vi följer vad som händer på det nationella planet samtidigt som vi står i daglig kontakt med olika aktörer i länet för att få en samlad regional lägesbild.

Vi genomför bland annat samverkanskonferenser där länets kommuner och Regionens smittskydd deltar tillsammans med länets båda räddningstjänstförbund, Polisen, SOS, Länstrafiken, Swedavia, Migrationsverket, Norra Militärregionen med flera.

Vi deltar även i den nationella samverkan som sker mellan ansvariga myndigheter.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län