Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

H.K.H. Hertigen av Jämtlands Stipendiefond

Stiftelsens syfte är att uppmuntra ungdomar i Jämtlands län till vidare studier vid universitet och högskolor.

För att kunna ansöka om stipendium ska den sökande:

  • vara mantalsskriven i länet (visas genom personbevis)
  • studera på teoretiskt gymnasieprogram som ger behörighet att söka högskola/universitet
  • gå sista läsåret på detta gymnasieprogram
  • bifoga betyg från höstterminen innevarande läsår
  • vara sökande till högskola/universitet (styrks med kopia av ansökan)
  • ha ett rekommendationsbrev från skolan/klasslärare
  • i ansökan fylla i namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Skicka gärna digitalt

Länsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering. Vi är därför tacksamma om ni skickar in era handlingar digitalt via mejl till landshovding.jamtland@lansstyrelsen.se

Komplett ansökan ska vara landshövdingen tillhanda senast den 30 april varje år. Skriv ”Ansökan till landshövdingen” i ämnesraden i det mejl du skickar till oss.

Det är tillräckligt att handlingen inkommer via mejl. Du ska därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Så hanterar vi dina personuppgifter.

Kontakt

Anneli Zetterström

Landshövdingens sekreterare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss