Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Korall­grottan

Vill du uppleva ett äventyr? Besök Sveriges längsta grotta. Kryp i mörker och upptäck stora salar. Tillsammans med guider kan du få vara med om något fantastiskt.

Bild från Korallgrottans naturreservat

Takdropp från en av korallgrottans öppningar. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I själva berget, i berggrunden, finns det massor av kalk. Det är orsaken till att naturen här är så spännande.

Vattnet urholkar berget från ytan men tränger ner längre och längre. Efter lång tid, årtusenden, har de övre delarna av berget urholkats. Då har det bildats grottor och gångar. När dom är torra kan man gå och krypa i dem.

Ovanligast i Sverige

Området har skyddats genom naturreservaten Korallgrottan och Bjurälven. Dessa två reservat är unika i landet. Här finns en terräng med massor av sprickor, hål och grottor i berget. Det kallas karst.

Området är Sveriges mest speciella karstområde. Med sina fem kilometer långa gångar är Korallgrottan dessutom Sveriges längsta grotta!

Korallgrottan upptäcktes år 1985. Under flera år har grottforskare – speleologer – upptäckt nya gångar och mätt grottan. 1999 visade det sig att Korallgrottan är Sveriges längsta grotta, mycket längre än Lummelundagrottan på Gotland.

Växer otroligt sakta

När vatten som innehåller mycket kalk ständigt droppar från grottans tak, bildas små vita stenar. De kallas dropp­stenar eller med ett veten­skapligt ord, stalaktiter. De flesta är kortare än tio centimeter. Det fantastiska är att de inte blivit större trots att de vuxit under 8 000 år.

Vissa av grottans droppstenar är knöliga. En del liknar de koraller – stenliknande skelett från koralldjur – som finns i havet. Från dem har grottan fått sitt namn.

Frodigt och många växter

Den kalkrika berggrunden har bidragit till den frodiga och artrika växtligheten i området. De östra delarna är klädda med skog. Kalfjäll och fjäll­björkskog dominerar i väster. På Storlidens östsluttning mot Ankarvattnet finns ett urskogs­artat område.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Korallgrottans naturreservat. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon i terräng. Vissa undantag för leder i reservatet framgår av länsstyrelsens terrängkörningskungörelse
 • ställa upp hus- eller släpvagn
 • göra åverkan på mark eller geologiska föremål
 • bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att plocka eller gräva upp växter
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering eller på annat sätt
 • medföra hund som inte är kopplad
 • beträda grottgångarna förutom i guidad grupp (några ytterligare undantag finns).

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1994

Storlek: 26 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Tänk på

Tänk på att Korall­grottan är låst och att man behöver boka guide för att besöka grottan.

För mer information om guidning i grottan, hör av er till Turistbyrån i Gäddede.

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss